Сучасні аспекти лікування алергії з позицій доказової медицини