Нова схема лікування раку яєчників показала високу ефективність (нерандомізоване дослідження фази 2)

Нова схема лікування раку яєчників показала високу ефективність (нерандомізоване дослідження фази 2)
04.12.2020

З інформацією НЬЮ-ЙОРК (Reuters Health) у пацієнтів з рецидивувальним раком яєчників комбінація пембролізумабу, бевацизумабу та перорального циклофосфаміду продемонструвала клінічну користь та добре переносилась пацієнтками у нерандомізованому дослідженні фази 2.

«Ми використовували пембролізумаб для активації Т-клітин; бевацизумаб допомагав Т-клітинам проникати в пухлинні тканини; пероральний циклофосфамід застосовували для виснаження «поганих» імуносупресивних клітин T-reg», – пояснив доктор Емесе Зсірос із Всесвітнього онкологічного центру Розуелл-Парку в Баффало в Нью-Йорку. «В даний час подвійна терапія бевацизумабом та пероральним циклофосфамідом є схваленою NCCN (National Comprehensive Cancer Network) схемою для лікування хворих на рак яєчників, – зазначив він. Однак при подвійній комбінації швидкість відгуку не така висока і менш довговічна».

Як повідомляється у виданні JAMA, із 40 жінок, які брали участь у дослідженні (середній вік 62 роки), 30 (75%) мали резистентний до препаратів платини рак яєчників, а 10 (25%) – чутливі до препаратів платини. Учасники отримували внутрішньовенно пембролізумаб у дозі 200 мг та бевацизумаб по 15 мг / кг кожні три тижні та пероральний циклофосфамід у дозі 50 мг один раз на день протягом прогресування захворювання, до появи неприпустимих токсичних ефектів або відмови від згоди. Як зазначив доктор Зсірос, три жінки (7,5%) мали повноцінну відповідь, 16 (40%) – часткову та у 19 (47,5%) спостерігалася стабілізація захворювання у відповідь на лікування на основі критеріїв irRECIST; клінічна користь спостерігалася у 38 (95%) пацієнток, а тривала відповідь у 10 (25%). В цілому медіана виживання без прогресування хвороби становила 10 місяців. Найпоширенішими побічними явищами, пов’язаними з лікуванням були гіпертонія, спричинена бевацизумабом (15%), та лімфопенія, що приписується циклофосфаміду (7,5%). Найчастіше повідомлялося про відчуття втоми (45%), діарею (32,5%) та гіпертонію (27,5%).

Джерело: Pembrolizumab Plus Bevacizumab and Oral Cyclophosphamide Beneficial in Recurrent Ovarian Cancer (medscape.com)

Матеріали по темі

04.08.2020   Не так давно Міжнародний комітет з питань таксономії вірусів (International Committee on Taxonomy of Viruses; ICTV) [1] оголосив про появу нового штаму коронавірусу людини (SARS-CoV-2), що спричинює інфекційне захворювання, яке Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) іменувала «коронавірусною хворобою 2019» (COVID-19) [2]. Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and […]