Систематичний огляд і метааналіз профілю безпеки і переносимості ніцерголіну

Автори:
wm
Автори:
Систематичний огляд і метааналіз профілю безпеки і переносимості ніцерголіну
05.03.2017

 

Ніцерголін, напівсинтетичне похідне ерголіну, зареєстрований більш ніж у 50 країнах і протягом п’яти десятиліть використовується в лікуванні когнітивних, афективних і поведінкових розладів у літніх пацієнтів. Ефективність препарату при цих захворюваннях забезпечується його впливом на холінергічний дефіцит та інші зміни нейротрансмітерів. Спочатку ніцерголін вважали вазоактивним препаратом. Пізніше було встановлено, що він підвищує рівні ацетилхоліну завдяки посиленому вивільненню з холінергічних нервових закінчень і селективному пригніченню ацетилхолінестерази; покращує метаболізм норадреналіну і дофаміну в деяких ділянках головного мозку; позитивно впливає на сигнальну систему передачі, яка стимулює фосфоінозитидний шлях; підвищує транслокацію фосфоінозитидної протеїнкінази С, запобігаючи накопиченню β-амілоїду, зниженню рівня фактора росту нервів і втраті холінергічних нейронів. Порівняно з іншими похідними ерголіну, ніцерголін має кращий профіль безпеки і не асоціюється з фіброзом або ерготизмом. Побічні ефекти препарату є легкими і швидко минають.

Метою цього систематичного огляду та метаанілізу було порівняти профіль безпеки ніцерголіну з відповідним показником для плацебо й інших активних препаратів.

Методи
У базах даних MEDLINE, Cochrane CENTRAL, Cochrane CDSR і Cochrane Methodology Register із використанням предметних покажчиків MeSH і ключових слів було проведено пошук відповідних статей, опублікованих будь-якою мовою до 16 серпня 2013 р. В аналіз включали рандомізовані відкриті, сліпі або подвійні сліпі контрольовані дослідження ніцерголіну при хворобі Альцгеймера, деменції чи інших когнітивних розладах, у яких повідомлялося про побічні ефекти. Методологічну якість досліджень оцінювали за шкалою Jadad. Ризик систематичної похибки визначали за допомогою інструменту оцінки ризику Кокранівської співпраці, переносимість і безпеку ніцерголіну – за побічними ефектами, життєвими показниками, змінами гематологічних і біохімічних параметрів, даними фізикального огляду й електрокардіографії.

Результати
Загалом в аналіз включили 29 досліджень, більшість з яких проводилися за участю пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями (n=15) і деменцією. Середній вік пацієнтів варіював від 48 до 81 року, частка чоловіків – від 17,9 до 76,7%, кількість пацієнтів – від 16 до 346, період лікування – від 6 днів до 24 міс (більшість досліджень тривали ≥3 міс). Добова доза ніцерголіну становила ≤30 мг у 16 дослідженнях і 60 мг у 12 дослідженнях.
Більшість досліджень (n=20) мали оцінку за шкалою Jadad ≥3, що свідчить про високу методологічну якість. В усіх дослідженнях групи мали подібні вихідні клініко-демографічні характеристики. Ризик систематичної похибки в дослідженнях, які увійшли до метааналізу, був низьким. Метод, який використовувався для збереження сліпого дизайну, в більшості досліджень був адекватним.
Показник дострокового виходу з дослідження коливався від 0 до 22,2% для ніцерголіну і від 0 до 27,8% для інших препаратів або плацебо. У 6 дослідженнях повідомлялося про нижчу частоту дострокового припинення лікування в групі ніцерголіну порівно з такою в групах плацебо чи інших препаратів. Метааналіз показав тенденцію до нижчої частоти дострокового виходу з дослідження в разі лікуванні ніцерголіном (табл. 1). Ризик будь-яких побічних ефектів був подібним для ніцерголіну vs плацебо й інших препаратів (табл. 2).

таб 1

Ризик серйозних побічних ефектів, діареї і сонливості був нижчий для ніцерголіну порівняно з плацебо, хоча різниця не досягла статистичної значимості. Ризик ажитації і тривоги був значно нижчий при лікуванні ніцерголіном (р=0,01).

таб 2

Обговорення
Ніцерголін – потужний селективний антагоніст β1-адренорецепторів. У багатьох дослідженнях було доведено, що ніцерголін покращує метаболізм катехоламінів, стимулює холінергічну нейротранс­місію і фосфоінозитидний сигнальний шлях, посилює метаболічну активність головного мозку, має нейропротекторні й антиоксидантні властивості.
Ніцерголін має доведену ефективність у лікуванні сенільної деменції альцгеймерівського типу та мультиінфарктної деменції. У хворих літнього віку з легкими і помірними когнітивними та поведінковими розладами різної етіології, включно з хворобою Альцгеймера і хронічними цереброваскулярними розладами, ніцерголін покращує когнітивну функцію і загальний стан.
Сильними сторонами цього систематичного огляду, який довів високу безпеку ніцерголіну (частота побічних ефектів подібна або навіть нижча порівняно з такою плацебо), є чітке визначення досліджуваного питання, всеосяжний характер пошуку даних та оцінка методологічної якості досліджень. Крім того, в метааналіз включали лише рандомізовані контрольовані дослідження, при цьому якість більшості з них була високою.

Висновки
Проведені систематичний огляд та метааналіз охопили наявні на сьогодні докази щодо переносимості і безпеки ніцерголіну, отримані в рандомізованих контрольованих дослідженнях. Ніцерголін належить до похідних ерголіну. Незважаючи на це, побічні ефекти зазначеного препарату є легкими і швидко минають, на відміну від інших похідних ерголіну (ерготаміну й ерготоксину), які асоціюються з фіброзом та ерготизмом.
Результати систематичного огляду і метааналізу показали, що ніцерголін має профіль безпеки, подібний до такого плацебо й інших активних речовин, з якими він порівнювався. У жодному з досліджень, включених у цей огляд, не повідомлялося про випадки фіброзу чи ерготизму на фоні лікування ніцерголіном. Таким чином, наявні докази свідчать про те, що ніцерголін є безпечним препаратом, який добре переноситься і може без застережень застосовуватись у лікуванні пацієнтів з деменцією і цереброваскулярними розладами.

Стаття друкується у скороченні.
Список літератури знаходиться в редакції.

Fioravanti M., Nakashima T., Xu J., Garg A. A systematic review and meta-analysis assessing adverse event profile and tolerability of nicergoline. BMJ Open.
2014 Jul 30; 4 (7): e005090.

Переклав з англ. Олексій Терещенко

Статья в формате PDF.

Матеріали по темі

07.06.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

Авторы: д. мед. н., професор Ю. М. Сіренко 02.06.2020 Стаття у форматі PDF В умовах пандемії COVІD-19 у багатьох ЗМІ почали ширитися гіпотези щодо можливого погіршення стану таких пацієнтів на тлі тривалого приймання блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) – ​інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (БРА). За фаховою думкою наша редакція звернулася до завідувача відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. […]

Авторы:С.П. Московко, д. мед. н., професор 27.05.2020   Частка свідомих, критично налаштованих читачів зі своєю сталою точку зору з питання, яке розглядається, найімовірніше, скептично або негативно сприймуть викладене нижче. Причина полягає у розбіжностях поглядів, а точніше, в різноманітності уявлень про правила та межі їхнього використання. З одного боку – ​вимоги регуляторних органів, які, нажаль, викладені доволі загально і навіть «жорстко» – ​тобто робота має проводитися лише […]

25.05.2020 Стаття у форматі PDF У статті представлено сучасні підходи стосовно діагностики та ефективного лікування нейропатичного компонента хронічного больового синдрому при остеоартрозі. Ключові слова: нейропатичний біль, остеоартроз, AUSCAN, прегабалін. Остеоартроз – ​гетерогенна група захворювань різної етіо­логії з подібними біологічними, морфологічними та клінічними проявами й наслідками, в основі яких лежить ураження всіх елементів суглоба, передусім суглобового хряща, а також субхондральних відділів […]

Авторы:О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти 17.05.2020   Головний біль (ГБ) є однією з найчастіших скарг пацієнтів у практиці сімейного лікаря. Це будь-який біль та/або відчуття дискомфорту, локалізовані в ділянці голови, а саме догори від брів і до нижньої потиличної ділянки. Лицевим болем є больові […]

Авторы: Ю.А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань (Польща); Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків 06.05.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

05.05.2020   Стаття у форматі PDF Сонливость, нарушение психомоторной и когнитивной функций на следующий день после приема снотворных препаратов на ночь являются основными симптомами, связанными с их применением. У лиц, которые принимают гипнотики и вынуждены управлять транспортными средствами, нередко возникают серьезные проблемы. Представляем вашему вниманию обзор исследования A. Vemeeren et al., которые провели сравнение остаточного воздействия залеплона, зопиклона и плацебо, а также употребления стандартной дозы алкоголя […]