Використання спрея назального з морською водою Спарклін у хворих після ендоназальних хірургічних втручань

Автори:
wm
Автори:
15.11.2020

Стаття у форматі PDF

Використання спрея назального  з морською водою Спарклін у хворих  після ендоназальних хірургічних втручаньШироке використання останніми роками ендоназальної хірургії зумовлене зростанням частоти хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і потребує розроблення оптимального післяопераційного ведення хворих, яке значно впливає на остаточний ефект хірургічного лікування.

Для досягнення максимального успіху в хірургічному лікуванні іноді потрібне втручання не тільки на уражених синусах, а й на перегородці та носових раковинах. Незважаючи на використання ендоскопічної техніки, слизовій оболонці порожнини носа завдається досить значна травма. Регенерація епітелію після ендоназальних операцій має вирішальне значення для подальшого стану слизових оболонок й обов’язково має супроводжуватися певними лікувальними діями. У післяопераційному періоді в порожнині носа формуються кров’яні згустки, а також кірки, що утворюються через порушення мукоциліарного кліренсу. Під цими кірками формуються грануляції, а на дні порожнини носа накопичуються серозно-слизові виділення. Нерідко на слизових оболонках порожнини носа з’являються фібринозні нальоти, що значно ускладнюють носове дихання.

Для очищення носової порожнини та відновлення роботи муко­циліарного кліренсу в оториноларингології активно застосовують спреї на основі морської води.

Ми використовували перший в Україні шипучий спрей із морською водою Спарклін виробництва АТ «Фармак» для лікування хворих у після­операційному періоді після ендоназальних хірургічних втручань щодо хронічного риносинуситу.

Метою дослідження було вивчення ефективності використання спрея назального з морською водою Спарклін для носової порожнини у хворих, які перенесли ринохірургічне втручання. Діюча речовина – розчин стерильної ізотонічної морської води 0,9% із додаванням 0,4% СО2.

Матеріали та методи

На базі клініки отоларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» було проведено хірургічне лікування 30 пацієнтів віком від 18 до 57 років із викривленням носової перегородки та хронічним гіпертрофічним ринітом, яким у післяопераційному періоді, крім стандартного лікування, призначався спрей назальний із морською водою ­Спарклін (по 2 вприскування в кожну половину носа 3 р/добу).

До контрольної групи залучили 30 пацієнтів, яким виконувалося хірургічне лікування в обсязі підслизової резекції носової перегородки та радіохвильової дезінтеграції носових раковин; у післяопераційному періоді проводилася стандартна терапія, що включала щоденний після­операційний туалет порожнини носа, промивання порожнини носа водно-сольовими розчинами. У пацієнтів контрольної групи частота застосування водно-сольових розчинів була аналогічною такій спрея назального з морською водою Спарклін в основній групі.

Як критерії клінічної ефективності було обрано дані ендоскопічного дослідження порожнини носа.

Дослідження проводилися на 3-й, 5-й і 7-й післяопераційний день лікування.

При ендоскопічному дослідженні порожнини носа оцінювалися такі зміни слизової оболонки порожнини носа в балах (0-2): набряк (0 – немає набряку, 1 – помірний набряк, 2 – сильний набряк); наявність виділень і кірок (0 – немає, 1 – помірні, 2 – рясні), а також фібринових кірок на ­носових раковинах.

Дані ендоскопічного дослідження порожнини носа обробляли методом варіаційної статистики. Різниця вважалася статистично значущою при достовірній погрішності р<0,05.

Результати й обговорення

На рисунках 1, 2 представлено результати ендоскопічного дослідження порожнини носа в пацієнтів обох груп, отримані на 3-й, 5-й і 7-й після­операційний день лікування.

Використання спрея назального  з морською водою Спарклін у хворих  після ендоназальних хірургічних втручань

Істотна різниця в показниках ендоскопічного дослідження спостерігалася на 5-й день – на 18%. Очищення носових раковин від фібринових кірок у пацієнтів, які застосовували ­Спарклін, відбувалося в середньому на 2 доби раніше, ніж у хворих контрольної групи. Побічних небажаних явищ і алергічних реакцій, пов’язаних із застосуванням спрея назального з морською водою ­Спарклін, не спостерігалося.

Висновки

  1. Застосування спрея назального з морською водою ­Спарклін у післяопераційному періоді в пацієнтів після ендоназальних хірургічних втручань сприяє активнішому відновленню слизової оболонки та дихальної функції порожнини носа порівняно з контрольною групою до 18%.
  2. На підставі отриманих результатів спрей назальний із морською водою Спарклін є ефективним протизапальним і відновлювальним засобом у післяопераційному періоді у хворих після ендоназальних хірургічних втручань.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19 (488), 2020 р.

Матеріали по темі

Авторы:Р. Малдун, кафедра загальної хірургії Університету Вандербільта, Медичний центр Північ, м. Нешвілл, США 27.10.2020   Геморой – ​це надзвичайно поширена й актуальна клінічна проблема. Існують різні підходи до лікування цього захворювання, проте вибрати найбільш оптимальну тактику не завжди просто. При геморої легкого ступеня ефективними можуть бути медикаментозне лікування та малоінвазивні процедури, у більш складних випадках необхідне хірургічне втручання. Ключові слова: […]

Авторы: О. Шайтофф(1), д. мед. н., А.С. Чіфу(2), д. мед. н., Дж.Д. Ніфоратос(3), д. мед. н., (1) Жіноча лікарня Брігама, м. Бостон, Массачусетс; (2) Університет Чикаго, м. Чикаго, Іллінойс; (3) Лікарня Джонса Хопкінса, м. Балтімор, Меріленд, США 27.10.2020 Автори даного гайдлайну зосередили свою увагу на рекомендаціях, які дозволять покращити якість допомоги у пацієнтів із гострим панкреатитом і зменшити ризики […]

Авторы: І.І. Лісний, д. мед. н., завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку, м. Київ 14.06.2020 Стаття в форматі PDF Прогрес в імунології в останні десятиліття зумовив великий інтерес дослідників до вивчення взаємин між імунологією та гомеостазом. Такий взаємозв’язок є особливо актуальним в онкологічних пацієнтів, які підлягають оперативному лікуванню. Багатьма дослідженнями було показано, що у хворих після травми або хірургічного […]

13.06.2020 Стаття у форматі PDF Венозна тромбоемболія (ВТЕ), що включає тромбоз глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА), є поширеним ускладненням будь-якої великої операції. Попередні аналізи рандомізованих досліджень показали, що серед пацієн­тів, які перенесли оперативне втручання на ободовій або прямій кишці, ТГВ розвинувся у 30% випадків порівняно з 20% пацієнтів загальної хірургії [3]. Хоча ВТЕ може стати ускладненням будь-якого […]

13.06.2020   Дані рекомендації містять клінічні поради хірургам щодо ведення пацієнтів в умовах пандемії COVID-19, які мають ургентне загальнохірургічне захворювання, із вибором найбільш прийнятної для здоров’я пацієнта тактики, що заснована на оцінці ризиків для загальної популяції (з точки зору клінічного стану, стану здоров’я пацієнта, обсягу лікарняних ресурсів). Для хворих, які визначені як позитивні на COVID-19 […]

25.05.2020 Стаття у форматі PDF У статті представлено сучасні підходи стосовно діагностики та ефективного лікування нейропатичного компонента хронічного больового синдрому при остеоартрозі. Ключові слова: нейропатичний біль, остеоартроз, AUSCAN, прегабалін. Остеоартроз – ​гетерогенна група захворювань різної етіо­логії з подібними біологічними, морфологічними та клінічними проявами й наслідками, в основі яких лежить ураження всіх елементів суглоба, передусім суглобового хряща, а також субхондральних відділів […]

Авторы:О.О. Волков, д. мед. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 24.05.2020   На основі аналізу нових доказових даних і результатів опитування експертів-консультантів комітетом зі стандартів і практичних параметрів Американського товариства анестезіологів (American Society of Anesthesiologists, ASA) у співпраці з Товариством акушерської анестезіології та перинатології (Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology) […]