Думка фахівця

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
31 Серпня, 2020
Роль и место антигистаминных препаратов в лечении ринитов

Авторы:С.М. Пухлик, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета 31.08.2020   Статья в формате PDF Ринит относится к гетерогенной группе заболеваний носа, характеризующихся наличием одного или нескольких назальных симптомов, таких как чиханье, зуд в носу, ринорея (передняя и задняя), заложенность носа [1]. Выделяют аллергический и неаллергический ринит, хотя некоторые формы не могут быть […]

31 Липня, 2020
Вибір ефективного і безпечного знеболювального препарату у хворих із порушеннями функції нирок

Авторы:Д.Д. Іванов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ 31.07.2020   Стаття у форматі PDF Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) – група лікарських засобів, які найбільш широко застосовуються у клінічній практиці лікарів багатьох спеціальностей. НПЗП в основному призначають для лікування больового синдрому, запалення та лихоманки. Зазвичай вони добре переносяться відносно здоровими […]

29 Липня, 2020
Роль лізоциму в реакціях вродженого імунітету при респіраторній інфекції у дітей

Авторы: М.В. Хайтович, д. мед. н., професор, Н­­­аціональний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 29.07.2020 Стаття у форматі PDF Гострі і хронічні запальні захворювання глотки у дітей є однією з найбільш частих причин звернення до лікарів первинної ланки. При цьому у дітей часто спостерігається порушення резистентності організму, зокрема зниження здатності вродженого імунітету протистояти інфекціям.  Першою лінією захисту проти вторгнення мікроорганізмів є вроджений імунітет. Він […]

25 Липня, 2020
Агонисты рецепторов глюканоподобного пептида-1 и ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы 2 типа: конкуренты или союзники?

Авторы: О.В. Зиныч, д. мед. н., Н.Н. Кушнарева, к. мед. н., отделение возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев 25.07.2020 Прогрессирующий характер сахарного диабета (СД) 2 типа диктует необходимость проведения поэтапной интенсификации сахароснижающей терапии в случае невозможности достижения целевых показателей гликемического контроля. Современные руководства по лечению СД 2 типа […]

20 Липня, 2020
Виготовлення ліків у аптеках: індивідуальний підхід із віковими традиціями

Авторы: Л.П. Савченко, к.фарм.н., В.А. Георгіянц, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, м. Харків 20.07.2020 Виготовлення ліків у аптеках із давніх часів є невід’ємною частиною фармацевтичної практики. Як і в Україні, певний час у зарубіжних країнах воно втрачало свою популярність, однак нині ця практика досить успішно розвивається. І фармацевти, і лікарі більшості країн основною причиною збереження […]

20 Липня, 2020
Депресивні розлади та кардіоваскулярна патологія: можливості фармакологічної корекції

Авторы:завідувачка відділення патофізіології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор ­Тетяна ­Володимирівна ­Талаєва 20.07.2020   Стаття в форматі PDF За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресія посідає 4-те місце за поширеністю у структурі всіх патологічних станів; вона є однією з вагомих причин інвалідизації та втрати працездатності, чинником розвитку […]

18 Липня, 2020
Неспецифический язвенный колит и бронхолегочная патология

Авторы:Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.В. Ярошенко, Харьковская медицинская академия последипломного образования 18.07.2020   В последнее время во всем мире отмечается рост воспалительных заболеваний кишечника, особенно неспецифического язвенного колита (НЯК). Сложность и многоступенчатость изменений, гетерогенность возникающих иммунных и метаболических сдвигов диктуют необходимость дальнейшего изучения патогенеза этого заболевания [3]. При НЯК может поражаться любой орган. Степень вовлечения легких в системный воспалительный процесс при НЯК […]

18 Липня, 2020
Рідкісні спадкові захворювання: фокус на печінку

Авторы: В.М. Чернова, к. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків 18.07.2020 У клінічній практиці сімейний лікар іноді стикається з рідкісними захворюваннями, тобто такими, що зустрічаються у невеликої порівняно із загальною чисельністю населення кількості осіб. Так, у Європі до рідкісних належать захворювання, що мають поширеність 1:2000 і рідше. В Україні рідкісними вважають захворювання з поширеністю не більше 10 на 100 тис. населення, тобто 1 пацієнт на 10 тис.  населення. Однак […]

01 Липня, 2020
Пацієнт із психічним розладом у практиці лікаря-невролога: поради психіатра

Авторы: В. І. Коростій, д. мед. н., професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, керівник Центру психосоматики та психологічної реабілітації 01.07.2020 Стаття у форматі PDF Близько 30% українців протягом життя принаймні один раз хворіють на якийсь психічний розлад. При цьому 80% пацієнтів із тривогою своєчасно не звертаються по допомогу та не отримують відповідного лікування, що може зумовлювати розвиток депресії, яка лідирує […]

21 Червня, 2020
Гострий середній отит: без зайвих слів

Авторы: С.М. Пухлік, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету 21.06.2020 Стаття в форматі PDF Лікарі загальної практики часто першими приймають пацієнтів із гострим середнім отитом (ГСО). Чинні настанови й опубліковані дотепер дослідження антибактеріальної терапії сфокусовані на дітях молодшого віку, в яких ГСО є найчастішою бактеріальною інфекцією. Для лікування підлітків і дорослих не […]

Показати більше