Функціональні захворювання ШКТ

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
15 Листопада, 2020
Сучасні тенденції в лікуванні захворювань органів травлення: від гастропротекції до метаболічної терапії

15.11.2020 Стаття у форматі PDF Насичена програма XII Українського гастроентерологічного тижня, що відбувся 24-25 вересня, включала доповіді провідних українських експертів щодо діагностики та лікування кислотозалежних захворювань, гелікобактерної інфекції, функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і патології печінки. Президент Української гастроентерологічної асоці­ації, проректор із науково-педагогічної та після­дипломної освіти, професор кафед­ри внут­рішньої медицини № 1 Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), […]

15 Листопада, 2020
Актуальні питання сучасної гастроентерології

15.11.2020 24-25 вересня в місті Дніпро відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «XII Український гастроентерологічний тиждень». Інститут гастроентерології організував конференцію в режимі онлайн, що дає змогу в цей непростий період не втрачати якості знань і підготовки лікарів. Відбулося цікаве спілкування та була проведена плідна робота з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Розпочалася конференція з доповіді директора ДУ […]

03 Листопада, 2020
Современные подходы к лабораторному обследованию больных с синдромом раздраженного кишечника и диареей

Авторы: С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев 03.11.2020 Статья в формате PDF Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс.  Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной […]

29 Жовтня, 2020
Синдром раздраженного кишечника c диареей и модуляция микробиоты: современные представления и возможности терапии пробиотиками

Авторы: Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харьковская медицинская академия последипломного образования 29.10.2020 Статья в формате PDF Синдром раздраженного кишечника (СРК) представляет собой заболевание, которое имеет гетерогенный клинический фенотип с различными комбинациями симптомов, включая боль в животе, вздутие живота и изменяющуюся частоту дефекации (диарея и запор). Симптомы могут вызывать беспокойство у пациентов и часто приводить к значительному ухудшению качества жизни, снижению производительности труда […]

02 Жовтня, 2020
Корекція моторики як наріжний камінь лікування функціональних розладів гастродуоденальної зони

Авторы: В.В. Чернявський, д.м.н., професор, Л.Л. Павловський, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ 02.10.2020 Стаття у форматі PDF Функціональні захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) становлять значну частину повсякденної практики лікаря-гастроентеролога. Основними мішенями терапевтичного впливу при цих станах є шлункова секреція, моторика езофагогастродуоденальної зони та вісцеральна чутливість, причому всі зазначені […]

19 Липня, 2020
Особливості проявів гастроентерологічних захворювань у людей старшого віку (продовження)
Автори:

Авторы:О.В. Колеснікова, д. мед. н., професор, заступник директора з наукової роботи,завідувачка відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань; А.О. Радченко, аспірантка відділу вивчення процесів старіння і профілактики метаболічно-асоційованих захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків 19.07.2020   Продовження. Початок у № 1 (55) 2020 р. Захворювання нижніх відділів ШКТ За даними досліджень, гормональна секреція та адсорбційна функція тонкої кишки […]

19 Липня, 2020
Необстежена диспепсія: практичні рекомендації Української гастроентерологічної асоціації та результати післямаркетингового дослідження Empiric DSR

Авторы:С.М. Ткач, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, А.Е. Дорофєєв, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 19.07.2020   Стаття у форматі PDF Диспепсія – це один з найбільш поширених симптомокомплексів, що зустрічаються в практиці внутрішньої медицини. Диспепсія є глобальною проблемою, проте її розповсюдженість суттєво відрізняється в різних регіонах. Систематичні огляди свідчать, що симптоми диспепсії […]

08 Липня, 2020
Функціональна диспепсія в загальносімейній практиці

Авторы: В.В. Чернявський, д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ 08.07.2020 Стаття в форматі PDF Функціональна диспепсія (ФД) – це патологічний стан, який характеризується появою симптомів із локалізацією у верхній частині живота (відчуття постпрандіального переповнення, швидке насичення, епігастральний біль або печіння), що не пов’язані з органічним захворюванням. Загальна поширеність  ФД сягає 21%; кількість […]

25 Травня, 2020
Кольки у немовлят

25.05.2020 Стаття у форматі PDF У своїй практиці педіатри часто стикаються з дітьми із симптомами з боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ), причиною яких є функціональні розлади, а не органічне ураження травного каналу. Ведення таких пацієнтів потребує особливої уваги, адже в основі патології лежать складні патогенетичні механізми, і тому будь-яке лікарське втручання повинно бути обґрунтованим. Функціональні гастроінтестинальні розлади (ФГІР) – це порушення функції органів травлення, […]

01 Травня, 2020
Патогенетически обоснованная стратегия лечения ФГИР: фокус на прокинетики

Авторы:Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харьковская медицинская академия последипломного образования 01.05.2020   Статья в формате PDF Функциональные гастроинтестинальные расстройства (ФГИР) рассматриваются как наиболее распространенная патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в основе которой лежат комбинированные морфологические и физиологические отклонения, связанные с висцеральной гиперчувствительностью, нарушениями моторики ЖКТ, защитного слизистого барьера, иммунной функции и состава кишечной микробиоты, наличием микровоспаления, а также расстройствами со стороны центральной […]

Показати більше