Ішемічна хвороба серця

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
30 Жовтня, 2020
ХХІ Національний конгрес кардіологів: удосконалення діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань

30.10.2020 22-25 вересня відбувся ХХІ Національний конгрес кардіологів, який включав низку науково-практичних симпозіумів, присвячених окремим вузьким аспектам кардіології. Хоча захід відбувся в онлайн-режимі, він традиційно охоплював широкий спектр кардіологічних, споріднених і коморбідних патологічних станів і зацікавив слухачів усіх відповідних профілів: від сімейних лікарів до інтервенційних кардіологів. У цьому огляді стисло представлено вибрані доповіді з конгресу. Доктор […]

26 Жовтня, 2020
Ефективність триметазидину пролонгованої дії при стабільній ІХС

26.10.2020 Стаття у форматі PDF Мультицентрове проспективне обсерваційне дослідження ONECAPS Мета дослідження – оцінити вплив оригінального триметазидину* 80 мг для застосування один раз на день на частоту та тяжкість нападів стенокардії. Дизайн дослід­жен­ня Основні результати дослід­жен­ня * В Україні оригінальний триметазидин зареєстрований у двох дозуваннях: Предуктал MR (р/п № UA/3704/02/01, наказ МОЗ України від 12.06.2017 […]

22 Жовтня, 2020
Вплив комбінації розувастатину та езетимібу на атеросклеротичну бляшку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

22.10.2020 Стаття у форматі PDF Атеросклероз – ​складний хронічний процес, в основі якого лежать надмірна запальна відповідь та накопичення ліпідів. На сьогодні існують три основні підходи до ведення осіб з атеросклеротичною ішемічною хворобою серця (ІХС): медикаментозне лікування, черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) та аортокоронарне шунтування (АКШ). X. Wang et al. провели дослід­жен­ня з метою вивчення ефективності […]

09 Жовтня, 2020
Коморбідний пацієнт з АГ, ІХС і ХОЗЛ: раціональний вибір терапії

09.10.2020 Стаття у форматі PDF 8-9 липня у форматі онлайн відбулася клінічна школа «Артеріальна гіпертензія – коморбідність та супутні стани», що привернула увагу багатьох вітчизняних фахівців. Сьогодні внаслідок збільшення частки осіб похилого віку в демографічній структурі населення проблема коморбідності набуває особливо важливого значення. Наприклад, ішемічна хвороба серця (ІХС) досить часто трапляється в пацієнтів із хронічним […]

09 Жовтня, 2020
Нікорандил у лікуванні стабільної стенокардії

Авторы: Дж.М. Таркін, Х.К. Каскі, Велика Британія 09.10.2020 Стаття у форматі PDF Ішемічна хвороба серця (ІХС) є одним із найпоширеніших кардіоваскулярних захворювань. Останнім часом досягнуто суттєвого прогресу в лікуванні ІХС завдяки появі нових препаратів і дедалі частішому застосуванню інвазивних процедур коронарної реваскуляризації. Проте залишається актуальним проведення адекватної медикаментозної терапії стабільної ІХС, спрямованої на купірування та профілактику симптомів, підвищення […]

10 Вересня, 2020
Ефективність L-аргініну й L-карнітину в лікуванні серцево-судинної та коморбідної патології

Авторы:В.К. Тащук, д. мед. н., професор, Буковинський державний медичний університет 10.09.2020   Стаття у форматі PDF Близько 80% передчасних інфарктів та інсультів можна попередити завдяки впливу на фактори ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), зокрема підвищений рівень артеріального тиску (АТ), холестерину та глікемії. При цьому вагома роль належить природним речовинам й амінокислотам, як-то карнітин та аргінін, що забезпечують і регулюють в організмі роботу цілої низки життєво важливих […]

08 Вересня, 2020
Коморбідна депресія на тлі ішемічної хвороби серця: ефективність венлафаксину

Авторы: С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів 08.09.2020 На даний час депресивні розлади є однією із провідних медико-соціальних проблем. ВООЗ порівнює депресію з епідемією, що охопила людство. Депресивні розлади займають перше місце серед причин втрати працездатності в економічно розвинених країнах. Депресія часто зустрічається при різних станах: артеріальній гіпертензії (АГ), ішемічній хворобі серця (ІХС), інсульті, […]

09 Червня, 2020
COVID-19 у кардіологічній практиці: найважливіше зі світового досвіду і рекомендацій ESC

09.06.2020   У Європі зареєстровано близько 75% усіх нових випадків захворювання на COVID-19. Європейське товариство кардіологів (ESC), як і суспільство загалом, стурбоване пандемією, що вирує. Проте президент ESC, професор Барбара Касадей (Barbara Casadei) у відеозверненні на офіційному сайті escardio.org наголосила, що навіть під час епідемії відзначатиметься більше летальних випадків через cерцево-судинні захворювання (ССЗ), ніж коронавірус. З іншого боку, в пацієнтів із ССЗ або судинними […]

09 Червня, 2020
Ефективність ривароксабану для профілактики атеротромботичних подій в осіб з ішемічною хворобою серця або захворюванням периферичних артерій

09.06.2020 Вибір оптимальної тактики ведення осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) або захворюванням периферичних артерій (ЗПА) є непростим завданням для кардіологів. Адже лікар має враховувати як переваги, так і ризики, пов’язані з призначеним лікуванням, а також вірогідність розвитку атеротромботичних ускладнень у таких пацієнтів. У 2019 р. Національний інститут охорони здоров’я та досконалості надання медичної допомоги Великої Британії (NICE) на основі оновленої доказової бази розробив рекомендації […]

05 Червня, 2020
Хронічна кардіопатологія: знижуємо ризики, підвищуємо якість життя

Авторы:завідувач відділення серцевої недостатності ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н., професор Л. Г. Воронков, завідувач відділення інфаркту міокарда та відновлювального лікування ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, д. мед. н., професор В. О. Шумаков 05.06.2020   Стаття у форматі PDF У березні 2020 р. у Львові відбулася науково-практична конференція […]