Неврологія та нейрохірургія

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
26 Червня, 2021
Порівняльна ефективність препаратів хворобомодифікуючої терапії при лікуванні пацієнтів із розсіяним склерозом
Автори:
wm

26.06.2021 Стаття у форматі PDF Із появою хворобомодифікуючої терапії (ХМТ) прогноз для пацієнтів із розсіяним склерозом (РС) суттєво поліпшився. Нині найдієвішою стратегією лікування рецидивно-ремітивного РС (РРРС) є ранній початок ХМТ для уповільнення чи запобігання розвитку хвороби, усунення загострень або зниження їх частоти. Засіб ХМТ першої лінії диметилфумарат (ДМФ) чинить імуномодулюючу та цитопротективну дію, впливаючи на ключові етапи патогенезу РС. Пропонуємо до вашої уваги […]

26 Червня, 2021
Цереброваскулярні захворювання на тлі артеріальної гіпертензії: дорожня карта профілактики інсульту й деменції
Автори:
wm

Авторы: д. мед. н., професор кафедри неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна В.М. Міщенко 26.06.2021 Стаття у форматі PDF У березні 2021 р. у форматі онлайн відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна парадигма раціональної терапії неврологічних захворювань». Учасники приділили належну увагу одній з найактуальніших проблем здоров’я людини – ​артеріальній гіпертензії (АГ), можливостям запобігання її впливу на мозок і судини та боротьбі з наслідками. Пропонуємо до вашої уваги огляд […]

26 Червня, 2021
Ефективність рисдипламу порівняно з іншими препаратами для лікування спінальної м’язової атрофії з ранньою маніфестацією
Автори:
wm

26.06.2021 Стаття у форматі PDF Непряме порівняння методів терапії на підставі даних І частини дослідження FIREFISH Протягом останніх років для терапії спінальної м’язової атрофії (СМА) винайшли інноваційні лікарські засоби, які проходять перевірку з боку регуляторних органів та органів оцінки медичних технологій у галузі охорони здоров’я. Однак ці препарати не вивчали у прямих порівняльних дослідженнях. M. Daigl et al. виконали аналіз відносної ефективності рисдипламу […]

26 Червня, 2021
Синдром гострого корінцевого болю у працюючих пацієнтів
Автори:
wm

26.06.2021 Стаття у форматі PDF Гострий корінцевий синдром (ГКС), або радикулопатія – ​це медико-соціальна та економічна проблема, яка може суттєво знижувати якість життя, активність та працездатність населення. Термін «радикулопатія» походить від латинських слів radicula і pathia, що означає ураження спинномозкового нерва (СМН). Пропонуємо до вашої уваги огляд актуальних матеріалів щодо етіології та патогенезу ГКС, його основних клінічних проявів і принципів лікування. Найчастішим варіантом ГКС у працездатного населення […]

25 Червня, 2021
Ефект протиепілептичної терапії у вагітних з епілепсією щодо втрати плода та вад його розвитку
Автори:
wm

25.06.2021 З кінця ХХ ст. розуміння впливу протиепілептичних препаратів (ПЕП) на плід під час вагітності, зокрема щодо вроджених вад розвитку, поліпшилося. Були виявлені різні тератогенні ризики, спричинені ПЕП, особливо пов’язані з лікуванням вальпроатом. Однак доказів стосовно ризику для плода для багатьох ПЕП і досі бракує, що ускладнює лікарям вибір оптимальної терапії для вагітних. K.J. Meador et al. провели дослідження з метою […]

25 Червня, 2021
Актуальні питання імунопрофілактики пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією
Автори:
wm

Авторы: С.А. Якимович, к. мед. н., завідувачка консультативної поліклініки КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» 25.06.2021 Стаття у форматі PDF Спінальна м’язова атрофія (СМА) – ​це прогресуюче тяжке захворювання, зумовлене мутацією гена виживання мотонейронів (SMN), при якому відбувається ураження клітин передніх рогів спинного мозку й рухових ядер черепно-мозкових нервів, а також порушення функції багатьох органів і систем. СМА має автосомно-рецесивний тип успадкування […]

25 Червня, 2021
Больові синдроми: підходи до діагностики та особливості лікування
Автори:
wm

Авторы: завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, д. мед. н., професорка В.А. Гриб; д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) Г.В. Зайченко 25.06.2021 Стаття у форматі PDF V Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення в неврології», яка відбулася 8-10 квітня 2021 р. у режимі онлайн, дала можливість неврологам, нейрохірургам та лікарям суміжних спеціальностей ознайомитися з новітніми досягненнями в галузі неврології та обмінятися цінним досвідом. […]

25 Червня, 2021
Стратегія постковідної реабілітації нервової системи
Автори:
wm

Авторы: завідувачка відділу судинної патології головного мозку ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ), д. мед. н., професорка С.М. Кузнецова 25.06.2021 Стаття у форматі PDF У березні 2021 р. в онлайн-форматі відбулася X Науково-практична конференція «Сучасні аспекти клінічної неврології». У межах заходу були висвітлені ключові питання невропатології: нейропсихічні розлади у пацієнтів після COVID-19 та тактика їхнього ведення, нові методи діагностики й лікування, а також коморбідні […]

25 Червня, 2021
Основні аспекти ведення пацієнтів із хронічним болем
Автори:
wm

25.06.2021 Стаття у форматі PDF Хронічний біль (ХБ), який також називають тривалим або стійким, – це біль, що може зберігатися впродовж більш ніж трьох місяців. ХБ буває вторинним, тобто спричиненим основним захворюванням, як-то артроз, ревматоїдний артрит, виразковий коліт, ендометріоз тощо, та первинним. Первинний ХБ не має чіткої патологічної основи, а біль (чи його вплив) може бути непропорційним наявній травмі чи захворюванню. Біль […]

25 Червня, 2021
Оптимізація лікування болю: фокус на спондилоартрит
Автори:
wm

Авторы: професорка кафедри неврології № 1 Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н. Т.М. Слободін 25.06.2021 Стаття у форматі PDF Першим проявом спондилоартриту (СпА) є звичайний біль у спині, з яким багато хто живе роками, не приділяючи проблемі належної уваги. Через це хворобу часто виявляють на пізній стадії, коли в організмі вже сталися незворотні зміни. Тому дуже важливо вчасно поставити правильний діагноз і допомогти […]

Показати більше