Раннее введение в рацион детей яиц и последующее развитие аллергии на них: данные систематического обзора и метаанализа

Раннее введение в рацион детей яиц и последующее развитие аллергии на них: данные систематического обзора и метаанализа
31.10.2018

Время введения в рацион младенца яиц является актуальным вопросом клинической педиатрии, поскольку недавно полученные в ходе ряда исследований доказательства поднимают вопросы в отношении возможной пользы его отсрочки с целью снижения риска развития аллергии на данный продукт питания. Исследователи из Исландии и Саудовской Аравии выполнили систематический обзор имеющейся медицинской литературы по этой тематике, проанализировав информацию из баз данных MEDLINE, EMBASE и CENTRAL.

В окончательный анализ ими были включены только рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), в ходе которых сравнивали раннее (в возрасте от 3 до 6 мес) и более позднее введение яиц в рацион ребенка. В качестве первичного исхода рассматривали развитие аллергии на яйца.

Из 416 идентифицированных публикаций 6 РКИ соответствовали критериям включения в метаанализ. Аллергические исходы были оценены в целом у 3032 участников этих РКИ. При анализе были выявлены данные низкого и среднего уровня доказательности, демонстрирующие пользу раннего введения яиц в рацион (ОР 0,60; 95% ДИ 0,44-0,82; p=0,002; слабая гетерогенность I2=23%). Снижение абсолютного риска для популяции с частотой аллергии на яйца 9,3% составило –37 случаев (95% ДИ 17-52) на 1000 человек.

При этом употребление <4000 мг яичного белка в неделю оказывало более выраженный протективный эффект, чем его употребление в большем количестве. Таким образом, этот систематический обзор и мета­анализ показали наличие взаимосвязи между ранним введением яиц в рацион ребенка и снижением риска последующего развития аллергии на них. Более того, было установлено, что в этом феномене определенную роль может играть количество потребляемого яичного белка и вид яиц.

B. Al-Saud, S.T. Sigurdardo′ttir. Int Arch Allergy Immunol. 
2018 Sep 5: 1-10.
[Epub ahead of print]

Тематичний номер «Педіатрія» №3 (46), вересень 2018 р.

Матеріали по темі

Авторы: S. Kaur, H. Larsen, A. Nattis, США 30.10.2020 Скарги, пов’язані з очима, становлять 2-3% усіх звернень до лікаря первинної медичної допомоги [1]. Сімейні лікарі повинні вміти розпізнавати захворювання очей, які можуть призвести до втрати зору, та своєчасно скерувати пацієнта до офтальмолога [2]. Майже 50% випадків припадає на кон’юнктивіт, хворобу сухого ока й абразію рогівки [3]. […]

09.10.2020 Стаття у форматі PDF Організм людини споконвіку перебуває в тісному симбіозі з кишковою мікрофлорою. Мікробіом людського кишечнику являє собою унікальне поєднання мікроорганізмів, невидима присутність яких опосередковує низку важливих функцій; відхилення в його складі підвищує ризик виникнення різноманітних патологічних станів: алергічних й автоімунних захворювань, цукрового діабету, ожиріння тощо. Проте насамперед порушення мікробіому впливають на стан і […]

29.07.2020   Стаття у форматі PDF Рекомендації Американської колегії ревматологів/Фонду боротьби з артритом (2019) У 2019 р. на сторінках авторитетного наукового журналу Arthritis & Rheumatology були надруковані Рекомендації Американської колегії ревматологів (ACR) та Фонду боротьби з артритом щодо лікування дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, який клінічно маніфестує як несистемний поліартрит, сакроілеїт або ентезит (S. Ringold et al., 2019). Члени 5 робочих груп з розробки […]

29.07.2020   Стаття у форматі PDF Водний гомеостаз (ВГ) – необхідна умова життєдіяльності будь-якого організму. Підтримка ВГ відбувається за рахунок трьох злагоджених процесів: надходження води ззовні, адекватної абсорбції у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) та ниркової екскреції. Підтримка оптимального балансу води й електролітів є результатом складних контрольованих фізіологічних механізмів, які врівноважують їх надходження та виділення, забезпечуючи сталість внутрішнього середовища. Порушення будь-якої ланки ВГ супроводжується розвитком […]

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н.,професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 29.07.2020 Сьогодні у педіатричній практиці широко використовується метод добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) для оцінки добового ритму артеріального тиску (АТ) із застосуванням переносних моніторів. Він рекомендований європейськими [1] та американськими кардіологічними товариствами [2] для підтвердження гіпертензії у дітей до початку […]

Авторы: Н. Szajewska, A. Guarino, I. Hojsak та ін. 28.07.2020 Стаття у форматі PDF Оновлені рекомендації ESPGHAN-2020 Робоча група (РГ) з питань пре- та пробіотиків Європейського товариства дитячої гастроентерології, гепатології та нутриціології (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) у 2020 році розробила оновлені рекомендації щодо застосування пробіотиків при гострому гастроентериті (ГГЕ) у раніше здорових немовлят і дітей. Ці рекомендації не стосуються дітей […]

14.06.2020 Найбільший ризик тяжкого перебігу захворювання та смерті від COVID-19 мають люди похилого віку та особи із супутньою патологією, такою як гіпертонічна хвороба, хронічні захворювання легень і рак [1–4]. Обмежені дані свідчать, що в дітей клінічні прояви інфекції SARS-Cov-2 зазвичай менш виражені, ніж у дорослих [5–8], хоча деякі також потребують госпіталізації та інтенсивної терапії [9–11]. Найменше […]

Авторы: S. Sankararaman, T. Schindler, T.J. Sferra, США 27.05.2020 Стаття у форматі PDF Рекомендації опубліковані в журналі Американського товариства парентерального та ентерального харчування, 2019 р. Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) – це стан, що характеризується зниженням секреції ферментів та/або бікарбонатів підшлунковою залозою (ПЗ), а це призводить до мальабсорбції нутрієнтів [1, 2]. Незважаючи на те що ПЗ має чималий фізіологічний резерв, зниження секреції на <10% супроводжується появою характерних […]

Авторы: О. ­Є. ­Абатурова, С. ­П. ­Кривопустова 17.05.2020 Стаття у форматі PDF Відомо, що гострі респіраторні інфекції (ГРІ) є найпоширенішими захворюваннями. Їх частка становить до 30% усієї та до 90% інфекційної патології. Навіть у міжепідемічний період на ГРІ хворіє 1/6 частина населення. В етіології ГРІ домінують віруси: риновіруси, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, метапневмовірус, грип, парагрип та […]