Влияние приема аспирина с целью профилактики преэклампсии на риск развития отслойки плаценты и предродового кровотечения: данные метаанализа

Влияние приема аспирина  с целью профилактики преэклампсии на риск развития отслойки плаценты и предродового кровотечения:  данные метаанализа
04.12.2018

Как известно, нарушения плацентации в первые 16 недель беременности ассоциированы с повышенным риском последующего развития преэклампсии, появления на свет новорожденных с малыми для данного гестационного возраста ростом и/или массой тела и отслойки плаценты.

Согласно результатам проведенных ранее исследований, профилактический прием аспирина снижает риск развития преэклампсии и рождения младенцев с малыми для данного гестационного возраста ростом и/или массой тела, однако не оказывает значимого влияния на риск развития отслойки плаценты.

Однако данные метаанализов рандомизированных контролируемых исследований, в которых оценивали эффект аспирина в связи с гестационным возрастом плода на момент начала терапии и дозировкой препарата, свидетельствовали о том, что достоверное снижение риска развития преэклампсии и рождения ребенка с малыми для данного гестационного возраста ростом и/или массой тела достигается только в случае начала такого лечения на сроке гестации ≤16 недель (суточная доза ≥100 мг).

Для оценки влияния аспирина на риск развития отслойки плаценты или предродового кровотечения в зависимости от гестационного возраста плода на момент начала такой терапии и принимаемой дозы ученые из Великобритании и Канады выполнили систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых клинических исследований, в ходе которых оценивался профилактический эффект приема этого препарата в период беременности.

Поиск соответствующих исследований проводили в базах данных PubMed, Cinhal, Embase, Web of Science и в базе данных библиотеки Кокрановского сотрудничества начиная с 1985 по сентябрь 2017 г. ОР развития отслойки плаценты или предродового кровотечения и 95% ДИ были рассчитаны с использованием моделей со случайными эффектами. Д

анные анализа были стратифицированы в зависимости от суточной дозы аспирина (<100 и ≥100 мг) и гестационного возраста плода на момент начала терапии (≤16 и >16 недель гестации); полученные результаты сравнивали с использованием подгруппового анализа различий.

Критериям включения в метаанализ удовлетворяли 20 исследований, участие в которых приняли 12 585 женщин. Анализ полученных результатов показал, что прием аспирина в дозе <100 мг/сут не оказывал влияния на риск развития отслойки плаценты или предродового кровотечения независимо от того, было ли такое лечение начато на сроке гестации ≤16 недель (ОР 1,11; 95% ДИ 0,52-2,36) или >16 недель (ОР 1,32; 95% ДИ 0,73-2,39).

Прием аспирина в дозе ≥100 мг/сут не был ассоциирован со значимым изменением риска развития отслойки плаценты или предродового кровотечения независимо от того, было ли лечение начато на сроке гестации ≤16 недель (ОР 0,62; 95% ДИ 0,31-1,26) или >16 недель (ОР 2,08; 95% ДИ 0,86-5,06), но различие между двумя этими группами было достоверным (P=0,04).

Авторы исследования заключили, что назначенный с целью профилактики развития преэклампсии прием аспирина в суточной дозе ≥100 мг, который был начат на сроке гестации ≤16 недель, действительно может снижать риск развития отслойки плаценты или предродового кровотечения.

S. Roberge et al. Am J Obstet Gynecol. 2018 Jan 3. 
pii: S0002-9378(17)32812-0.

Подготовила Елена Терещенко

Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 3 (31), жовтень 2018 р.

Матеріали по темі

Авторы: Ю. В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А. Ю. Лиманська, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ 24.07.2021 За матеріалами конференції Стаття у форматі PDF Преконцепційне консультування дає можливість покращити прогноз, а також запобігти ускладненням вагітності. У рамках фахової школи «Академія сучасних поліпрофільних спеціалістів» відбулася […]

13.06.2021 Стаття у форматі PDF В останнє десятиліття у світі відзначається «пандемія» дефіциту вітаміну D. Сьогодні вже відомо, що цей мікроелемент відповідає не лише за здоров’я кісток, а й відіграє ключову роль у багатьох метаболічних процесах та підтриманні репродуктивної функції організму. У статті описано вплив нестачі вітаміну D на розвиток передчасної недостатності яєчників, синдрому полікістозних яєчників, міоми матки, ендометріозу, синдрому гіперактивного сечового міхура […]

17.04.2021 Стаття у форматі PDF 16 лютого в онлайн-режимі відбувся вебінар «Залізо, залізодефіцит, анемія: значення для жіночого здоров’я й не тільки…», в рамках якого мали слово провідні вітчизняні фахівці, котрі займаються проблемами жіночого здоров’я. Учасники події мали змогу дізнатися про глобальну проблему залізодефіцитних станів у світі, значення заліза для жіночого організму, його надважливу роль у […]

Авторы:Т. В. Авраменко, д. мед. н., професор, І. М. Мелліна, д. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ 21.07.2020   Головною метою надання медичної допомоги вагітним із гестаційним діабетом (ГД) є зниження частоти ускладнень вагітності, дитячої перинатальної захворюваності та смертності до популяційного рівня. Досягти цієї мети можливо насамперед […]

Авторы:О.О. Волков, д. мед. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 24.05.2020   На основі аналізу нових доказових даних і результатів опитування експертів-консультантів комітетом зі стандартів і практичних параметрів Американського товариства анестезіологів (American Society of Anesthesiologists, ASA) у співпраці з Товариством акушерської анестезіології та перинатології (Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology) […]

Авторы:E. Morris, P. O’Brien, G. Goodyear et al., Королівський коледж акушерів та гінекологів (RCOG) 01.05.2020   Інформація для медичних працівників, розроблена спеціалістами Королівського коледжу акушерів та гінекологів 1. Вступ Нижченаведені рекомендації надаються в якості ресурсу для медичних працівників Великої Британії; вони засновані на поєднанні фактичних даних, досвіду належної практики та експертних рекомендацій. Пріоритетними напрямками є зниження передачі COVID-19 […]