Влияние биопрепаратов на уровень цитокинов в синовиальной жидкости пациентов с анкилозирующим спондилитом

Влияние биопрепаратов на уровень цитокинов в синовиальной жидкости пациентов с анкилозирующим спондилитом
30.12.2019

Биопрепараты являются очень эффективными для пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС). Однако есть пациенты, которые не дают ответа на терапию биологическими препаратами. Это исследование было направлено на оценку уровней фактора некроза опухоли (ФНО), ИЛ-23 и ИЛ-17 в синовиальной жидкости у пациентов с АС и РА и различий в уровне этих цитокинов для разных препаратов.

Методы. Синовиальная жидкость была получена от 34 пациентов (42 образца) с АС и 45 пациентов (47 образцов) с РА с активным артритом коленного сустава, после чего были измерены уровни цитокинов. Различия в уровнях между пациентами, получавшими и не получавшими лечение биопрепаратами (биологическая и небиологическая группы соответственно), были проанализированы при АС и РА. Корреляции между цитокинами были изучены в небиологической и биологической группах.

Результаты. Уровень ФНО при АС был значительно ниже, чем при РА (p=0,016). Уровни ИЛ-17 и ИЛ-23 не различались между группами АС и РА (р=0,409 и р=0,562 соответственно). ФНО, ИЛ-17 и ИЛ-23 показали хорошую корреляцию между собой при АС и РА в группе пациентов, не получавших биопрепараты. Однако в группе биопрепаратов не отмечалось значимой корреляции. У некоторых пациентов с АС уровень ИЛ-17 или ИЛ-23 был заметно повышен в группе биопрепаратов.

Выводы. Лечение биопрепаратами влияет на профиль цитокинов в воспалительной синовиальной жидкости у пациентов как с АС, так и с РА. Кроме того, уровни ИЛ-23 и ИЛ-17 могут быть важными факторами у пациентов, которые не дают ответа на лечение биопрепаратами при АС.

Bon San Koo et al. Effect of biologics in the level of cytokines in the synovial fluid of patients with ankylosing spondylitis. Korean J. Intern. Med. 2019.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 23 (468), грудень 2019 р.

Матеріали по темі

30.10.2020 Ефективні препарати для лікування подагри існують уже давно, але, на жаль, результати терапії цього захворювання не завжди задовольняють лікарів і пацієнтів, що змушує науковців працювати над подальшою оптимізацією схем лікування. Цьогоріч Американська колегія ревматологів (ACR) презентувала оновлені настанови з лікування подагри. Нагадаємо, що попередні рекомендації цього авторитетного наукового товариства були представлені понад 8 років тому. На відміну від […]

24.09.2020 Гігантоклітинний артеріїт (ГКА) – ​васкуліт великих артерій, що вражає осіб похилого віку, з найвищою захворюваністю у групі 70-79 років. ГКА характеризується запаленням стінок артерій великого та середнього калібру, гіперплазією інтими. Це невідкладний стан, що потребує швидкого початку лікування навіть у випадках обґрунтованої підозри, перш ніж діагноз буде остаточно підтверджений. На основі найкращої практики і доказової бази 2020 р. Британське товариство ревматологів (BSR) розробило оновлені […]

09.09.2020   Стаття у форматі PDF Пандемія COVID-19 стала глобальним викликом для особливо вразливих категорій населення із хронічними захворюваннями, зокрема ревматичними. Виникло серйозне занепокоєння щодо застосування протизапальних та біологічних хворобомодифікувальних препаратів (ХМП), які допомагають підтримувати ремісію, але потенційно можуть обтяжувати перебіг інфекції. Пацієнтів насамперед цікавить, чи підвищується ризик інфікування та тяжкого перебігу COVID-19, а також чи потрібно їм припиняти терапію біологічними засобами? На ці запитання […]

07.08.2020   Від терапевта до ревматолога: супровід хворого Аксіальний спондилоартрит (СпА), псоріатичний і ревматоїдний артрит (РА) є імуноопосередкованими ревматичними захворюваннями. Характерною для таких захворювань є наявність хронічного запалення, про що свідчить зростання рівня фактора некрозу пухлини (ФНП) у синовіальній рідині, що, своєю чергою, запускає продукцію запальних цитокінів, а саме інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-6, гранулоцитарно-макрофагального та гранулоцитарного колонієстимулювальних факторів (Cantini F. et al., 2009; Zidi I. et al., 2010). Аксіальний СпА – це хронічне […]

29.07.2020   Стаття у форматі PDF Рекомендації Американської колегії ревматологів/Фонду боротьби з артритом (2019) У 2019 р. на сторінках авторитетного наукового журналу Arthritis & Rheumatology були надруковані Рекомендації Американської колегії ревматологів (ACR) та Фонду боротьби з артритом щодо лікування дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, який клінічно маніфестує як несистемний поліартрит, сакроілеїт або ентезит (S. Ringold et al., 2019). Члени 5 робочих груп з розробки […]

21.06.2020 Що таке остеоартрит? Остеоартрит (ОА) – це дегенеративна хвороба суглобів, яка розвивається внаслідок руйнування суглобового хряща й ушкодження інших тканин суглоба. Якщо безпосередня причина ОА невідома, його називають первинним, або ідіопатичним. Первинний ОА є найпоширенішою формою артриту, що вражає 60% чоловіків і 70% жінок віком понад 65 років. Головні фактори ризику ОА – вік, патологічне навантаження на суглоби, надмірна маса тіла […]

05.06.2020   На початку квітня опубліковано настанову Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великобританії (NICE), яку було розроблено за прискореною процедурою з метою максимально убезпечити пацієнтів із ревматологічними захворюваннями та медичний персонал від інфікування під час пандемії COVID-19. Надані поради з оптимізації процесів консультування хворих, спрямовані на зниження частоти візитів та дотримання карантинного режиму. Також за кілька днів вийшли рекомендації Британського товариства ревматологів […]

Авторы: доктор медичних наук, професор Дмитро Геннадійович Рекалов (м. Запоріжжя) 28.05.2020 Стаття у форматі PDF Остеопороз (ОП) є найпоширенішим метаболічним захворюванням кісток. Ця хвороба здатна призвести до значних фізичних, соціальних та економічних наслідків у зв’язку з інвалідизацією та втратою працездатності. Одна з основних небезпек ОП полягає в тому, що зазначений стан протягом тривалого часу може […]

Авторы:С.Х. Тер-Вартаньян, А.М. Гнилорибов, Д.Г. Рекалов, Є.Д. Єгудіна, І.Ю. Головач, І.М. Найштетік 21.05.2020   Коронавірусна інфекція COVID-19 становить загрозу для здоров’я багатьох людей. Пацієнти з імунозапальними ревматичними захворюваннями мають підвищений ризик зараження вірусними інфекціями, тому повинні ретельно дотримуватися всіх заходів індивідуальної профілактики зараження COVID-19. Представляємо до вашої уваги адаптований переклад рекомендацій для осіб із ревматичними хворобами, розроблених експертами Європейської […]