Риск развития астмы у взрослых пациентов возрастает с увеличением количества аллергических заболеваний и уменьшается с возрастом

Риск развития астмы у взрослых пациентов возрастает с увеличением количества аллергических заболеваний и уменьшается с возрастом
27.05.2020

Цель исследования состояла в том, чтобы изучить связь между мультиморбидностью аллергических заболеваний и астмой у взрослых пациентов, учитывая количество аллергических заболеваний и возраст.

Методы. В исследовании использовались популяционные данные национальных реестров, включавшие 1205 взрослых в возрасте старше 30 лет с недавно диагностированной астмой (возрастной диапазон – 30-93 года), сопоставленных по полу, возрасту и региону проживания с одной или двумя контрольными группами (n=2050). Наличие аллергического ринита (АР), аллергического конъюнктивита (АК) и аллергического дерматита (АД) определялось по заполненной анкете. Условная логистическая регрессия с поправкой на потенциальные усугубляющие факторы (курение, рост в сельской местности, детская госпитальная инфекция / пневмония, астма/аллергия у родителей, курение родителей, уровень образования, профессиональная подготовка, количество братьев и сестер, порядок рождения) применялась для оценки риска возникновения астмы с аллергической мультиморбидностью.

Результаты. В исследовании принимали участие 1118 лиц с астмой, контрольную группу составляли 1772 участника (средний возраст min-­max – 53 (11, 31-71) года, 37% мужчин). АР, АК или АД были отмечены у 50,2; 39,6 и 33,8% соответственно среди больных астмой и у 26,1; 20,0 и 23,5% среди участников контрольной группы. Частота встречаемости астмы у взрослых возрастала с увеличением числа аллергических заболеваний; скорректированный коэффициент риска (КР) для астмы, связанной с 1, 2 и 3 аллергическими заболеваниями, составил 1,95 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,52-2,49), 2,87 (95% ДИ 2,19-3,77) и 4,26 (95% ДИ 3,07-5,90) соответственно. Связь между астмой у взрослых с аллергической мультиморбидностью ≥1 уменьшалась с увеличением возраста у лиц <50, 50-62 и >62 лет: 3,52 (95% ДИ 2,51-4,94), 2,44 (95% ДИ 1,74-3,42) и 1,68 (95% ДИ 1,04-2,71) соответственно (р для возраста ≥1 аллергического мультиморбидного взаимодействия – 0,002).

Выводы. Развитие астмы у взрослых пациентов прямо связано с количеством имеющихся аллергических заболеваний, и эта связь уменьшается с возрастом.

Toppila-­Salmi S. et al. Risk of adult-­onset asthma increases with the number of allergic multimorbidities and decreases with age. Allergy. 2019.

Подготовила Дарья Мазепина

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (478), травень 2020 р.

Матеріали по темі

04.08.2020   Читати статтю на сайте Клінічна іммунологія. Алергологія. Інфектологія Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

04.08.2020   Не так давно Міжнародний комітет з питань таксономії вірусів (International Committee on Taxonomy of Viruses; ICTV) [1] оголосив про появу нового штаму коронавірусу людини (SARS-CoV-2), що спричинює інфекційне захворювання, яке Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) іменувала «коронавірусною хворобою 2019» (COVID-19) [2]. Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and […]

21.06.2020   Стаття в форматі PDF На початку цього року на сторінках спеціалізованого видання The Journal of Allergy and Clinical Immunology з’явилася оновлена версія рекомендацій Робочої групи ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma) щодо лікування алергічного риніту (АР), сформульованих із застосуванням системи розробки, оцінки й експертизи ступеня обґрунтованості клінічних рекомендацій (GRADE) і з […]

Авторы:О.О. Волков, д. мед. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 24.05.2020   На основі аналізу нових доказових даних і результатів опитування експертів-консультантів комітетом зі стандартів і практичних параметрів Американського товариства анестезіологів (American Society of Anesthesiologists, ASA) у співпраці з Товариством акушерської анестезіології та перинатології (Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology) […]

Авторы:Ignacio J. Ansoteguia, Giovanni Meliolib, GiorgioWalter Canonicab та ін. 05.05.2020   Стаття у форматі PDF Відкриття IgE-антитіл у кінці 1960-х рр. дало можливість використовувати їх як специфічний біомаркер для ідентифікації алергічних захворювань (АЗ), зумовлених алергенами довкілля (зазвичай білками). У традиційних тестах на виявлення IgE-антитіл, таких як шкірні прик-тести (ШПТ) та тести на виявлення специфічних IgE (sIgE) in vitro, використовують неочищені екстракти, отримані з джерела алергену, […]