Раннее начало применения антибиотиков и развитие астмы/АР в детском возрасте

Раннее начало применения антибиотиков и развитие  астмы/АР в детском возрасте
22.06.2020

За последние несколько десятилетий распространенность аллергических заболеваний среди детей существенно возросла. Актуальные исследования направлены на установление связи между увеличением частоты аллергических заболеваний и ранними нарушениями в микробиоме кишечника. Микробиом кишечника представляет собой набор кишечных микроорганизмов, который начинает формироваться во время родов и очень подвержен нарушениям в течение первого года жизни. Раннее воздействие антибиотиков может отрицательно влиять на микробиоту кишечника, изменяя бактериальный состав и вызывая дисбиоз, увеличивая тем самым риск развития аллергических заболеваний у детей.

Методы. Был проведен ретроспективный обзор данных в системе медицинского центра – базы исследования в период с 2007 по 2016 год. Применение антибиотиков по назначениям отслеживалось как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Диагноз астмы или АР был установлен с использованием кодов Международной классификации болезней 9-го и 10-го пересмотров. С использованием Stata была выполнена двухсторонняя логистическая регрессия для определения связи применения антибиотиков между 0-м и 12-м месяцами жизни с развитием заболевания. Этот анализ был повторен при применении антибиотиков в течение жизни. Статистически значимый показатель был определен как р<0,05.

Результаты. Применение антибиотиков в течение первых 12 мес жизни было в значительной степени связано с возникновением астмы в дальнейшем (КР 2,66; ДИ 1,11-6,40), но не АР. Была выявлена значительная связь между применением антибиотиков в течение жизни и астмой (КР 3,54; ДИ 1,99-6,30), а также АР (КР 2,43; ДИ 1,43-4,11).

Выводы. Применение антибиотиков в первый год жизни и в течение всей жизни в значительной степени связано с развитием астмы и АР. Эти результаты подтверждают необходимость консервативного подхода к применению антибио­тиков в раннем возрасте.

Ni J. et al. Early antibiotic exposure and development of asthma and allergic rhinitis in childhood. BMC Pediatr. 2019.

Подготовила Дарья Мазепина

Матеріали по темі

04.08.2020   Читати статтю на сайте Клінічна іммунологія. Алергологія. Інфектологія Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

04.08.2020   Не так давно Міжнародний комітет з питань таксономії вірусів (International Committee on Taxonomy of Viruses; ICTV) [1] оголосив про появу нового штаму коронавірусу людини (SARS-CoV-2), що спричинює інфекційне захворювання, яке Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) іменувала «коронавірусною хворобою 2019» (COVID-19) [2]. Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and […]

21.06.2020   Стаття в форматі PDF На початку цього року на сторінках спеціалізованого видання The Journal of Allergy and Clinical Immunology з’явилася оновлена версія рекомендацій Робочої групи ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma) щодо лікування алергічного риніту (АР), сформульованих із застосуванням системи розробки, оцінки й експертизи ступеня обґрунтованості клінічних рекомендацій (GRADE) і з […]

Авторы:О.О. Волков, д. мед. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 24.05.2020   На основі аналізу нових доказових даних і результатів опитування експертів-консультантів комітетом зі стандартів і практичних параметрів Американського товариства анестезіологів (American Society of Anesthesiologists, ASA) у співпраці з Товариством акушерської анестезіології та перинатології (Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology) […]

Авторы:Ignacio J. Ansoteguia, Giovanni Meliolib, GiorgioWalter Canonicab та ін. 05.05.2020   Стаття у форматі PDF Відкриття IgE-антитіл у кінці 1960-х рр. дало можливість використовувати їх як специфічний біомаркер для ідентифікації алергічних захворювань (АЗ), зумовлених алергенами довкілля (зазвичай білками). У традиційних тестах на виявлення IgE-антитіл, таких як шкірні прик-тести (ШПТ) та тести на виявлення специфічних IgE (sIgE) in vitro, використовують неочищені екстракти, отримані з джерела алергену, […]