Влияние противоэпилептической монотерапии в детском возрасте на исполнительные функции


Автори:
Влияние противоэпилептической монотерапии в детском возрасте на исполнительные функции
03.03.2020

Когнитивные и исполнительные функции у детей и подростков являются важными показателями качества жизни, а также академических и социальных достижений. Когнитивные и исполнительные функции часто нарушаются у пациентов с эпилепсией, что может усугубляться судорогами и противосудорожными препаратами.

Целью данного обсервационного ретроспективного исследования было оценить исполнительное функционирование у детей с эпилепсией, которые в настоящее время принимают один противосудорожный препарат.

Методы. В исследование были включены истории болезни 172 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет (средний возраст – ​12±3,4 года) с недавно диагностированной эпилепсией, которые еще не начали противоэпилептическое лечение. Изменения исполнительных функций оценивались при помощи теста EpiTrack Junior исходно, до начала монотерапии, а также на последующих визитах спустя 3 и 9 мес. Все больные начали противоэпилептическое лечение одним препаратом (леветирацетам – ​54 пациента; вальпроевая кислота – ​52; этосуксимид – ​20; окскарбазепин – ​22; карбамазепин – ​24). Возраст, пол, типы приступов и исходная частота приступов также были учтены.

Результаты. Относительно исходного уровня средние показатели EpiTrack Junior ухудшились к контрольному визиту на 9-й месяц у лиц, принимавших вальпроевую кислоту, этосуксимид и карбамазепин, но это ухудшение было статистически значимым только для пациентов, принимавших карбамазепин. Напротив, средние показатели улучшились относительно исходного уровня к контрольному визиту на 9-й месяц для лиц, принимающих леветирацетам и окскарбазепин, но статистически значимым это улучшение было только для пациентов, принимавших леветирацетам.

Выводы. Леветирацетам был единственным противосудорожным препаратом, который способствовал небольшому улучшению исполнительных функций, тогда как карбамазепин приводил к ухудшению когнитивных функций. Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования.

Operto F. F. et al. Effects on executive functions of antiepileptic monotherapy in pediatric age. Epilepsy Behav. 2019.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (472), лютий 2020 р.

Матеріали по темі

07.06.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

Авторы: д. мед. н., професор Ю. М. Сіренко 02.06.2020 Стаття у форматі PDF В умовах пандемії COVІD-19 у багатьох ЗМІ почали ширитися гіпотези щодо можливого погіршення стану таких пацієнтів на тлі тривалого приймання блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) – ​інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (БРА). За фаховою думкою наша редакція звернулася до завідувача відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. […]

Авторы:С.П. Московко, д. мед. н., професор 27.05.2020   Частка свідомих, критично налаштованих читачів зі своєю сталою точку зору з питання, яке розглядається, найімовірніше, скептично або негативно сприймуть викладене нижче. Причина полягає у розбіжностях поглядів, а точніше, в різноманітності уявлень про правила та межі їхнього використання. З одного боку – ​вимоги регуляторних органів, які, нажаль, викладені доволі загально і навіть «жорстко» – ​тобто робота має проводитися лише […]

25.05.2020 Стаття у форматі PDF У статті представлено сучасні підходи стосовно діагностики та ефективного лікування нейропатичного компонента хронічного больового синдрому при остеоартрозі. Ключові слова: нейропатичний біль, остеоартроз, AUSCAN, прегабалін. Остеоартроз – ​гетерогенна група захворювань різної етіо­логії з подібними біологічними, морфологічними та клінічними проявами й наслідками, в основі яких лежить ураження всіх елементів суглоба, передусім суглобового хряща, а також субхондральних відділів […]

Авторы:О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти 17.05.2020   Головний біль (ГБ) є однією з найчастіших скарг пацієнтів у практиці сімейного лікаря. Це будь-який біль та/або відчуття дискомфорту, локалізовані в ділянці голови, а саме догори від брів і до нижньої потиличної ділянки. Лицевим болем є больові […]

Авторы: Ю.А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань (Польща); Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків 06.05.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

05.05.2020   Стаття у форматі PDF Сонливость, нарушение психомоторной и когнитивной функций на следующий день после приема снотворных препаратов на ночь являются основными симптомами, связанными с их применением. У лиц, которые принимают гипнотики и вынуждены управлять транспортными средствами, нередко возникают серьезные проблемы. Представляем вашему вниманию обзор исследования A. Vemeeren et al., которые провели сравнение остаточного воздействия залеплона, зопиклона и плацебо, а также употребления стандартной дозы алкоголя […]