Эффективность лазерной терапии с низким уровнем излучения для лечения нейропатической орофациальной боли: систематический обзор


Автори:
Эффективность лазерной терапии с низким уровнем излучения для лечения нейропатической орофациальной боли: систематический обзор
03.03.2020

Целью данного исследования было оценить эффективность лазерной терапии с низким уровнем излучения (ЛТНИ) для лечения нейропатической орофациальной боли.

Методы. Систематический обзор был проведен в соответствии с руководящими принципами PRISMA. Всесторонний поиск литературы проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus и Cochrane Library до 8 марта 2018 г. с использованием таких терминов, как «лазерная терапия с низким уровнем излучения», «невропатическая боль», «боль в области иннервации лицевого нерва», «невралгия», «невропатия» и все состояния, описанные в разделе 13 Международной классификации головных болей 3-го издания. Первичным результатом было измерение интенсивности боли.

Результаты. Всего по результатам первичного поиска было отобрано 997 исследований; 13 (8 рандомизированных контролируемых исследований, 2 проспективных и 3 серии случаев) соответствовали критериям включения и были проанализированы на предмет извлечения данных. В 3 исследованиях были отображены данные о лечении невралгии тройничного нерва, в 1 – ​невралгии затылка и в 10 – ​синдрома жжения рта. Все исследования продемонстрировали снижение интенсивности боли (большинство из них – ​значительное). В различных исследованиях ЛТНИ анализировалась изолированно и по сравнению с плацебо, другой тактикой лечения или другими протоколами применения ЛТНИ.

Выводы. ЛТНИ, по-видимому, эффективна в качестве варианта лечения различных нейропатических или челюстно-лицевых болей, таких как невралгия тройничного нерва, невралгия затылочного болевого синдрома и синдром жжения во рту в качестве изолированного или части комбинированного лечения. Однако необходимы более качественные исследования, оценивающие все показатели разрешения хронической боли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, из-за отсутствия стандартизации техники применения требуются более тщательно спланированные исследования для подтверждения результатов этого систематического обзора.

de Pedro M. et al. Efficacy of low-level laser therapy for the therapeutic management of neuropathic orofacial pain: a systematic review. J. Oral. Facial Pain Headache. 2019.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (472), лютий 2020 р.

Матеріали по темі

07.06.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

Авторы: д. мед. н., професор Ю. М. Сіренко 02.06.2020 Стаття у форматі PDF В умовах пандемії COVІD-19 у багатьох ЗМІ почали ширитися гіпотези щодо можливого погіршення стану таких пацієнтів на тлі тривалого приймання блокаторів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) – ​інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ (БРА). За фаховою думкою наша редакція звернулася до завідувача відділення симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. […]

Авторы:С.П. Московко, д. мед. н., професор 27.05.2020   Частка свідомих, критично налаштованих читачів зі своєю сталою точку зору з питання, яке розглядається, найімовірніше, скептично або негативно сприймуть викладене нижче. Причина полягає у розбіжностях поглядів, а точніше, в різноманітності уявлень про правила та межі їхнього використання. З одного боку – ​вимоги регуляторних органів, які, нажаль, викладені доволі загально і навіть «жорстко» – ​тобто робота має проводитися лише […]

25.05.2020 Стаття у форматі PDF У статті представлено сучасні підходи стосовно діагностики та ефективного лікування нейропатичного компонента хронічного больового синдрому при остеоартрозі. Ключові слова: нейропатичний біль, остеоартроз, AUSCAN, прегабалін. Остеоартроз – ​гетерогенна група захворювань різної етіо­логії з подібними біологічними, морфологічними та клінічними проявами й наслідками, в основі яких лежить ураження всіх елементів суглоба, передусім суглобового хряща, а також субхондральних відділів […]

Авторы:О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти 17.05.2020   Головний біль (ГБ) є однією з найчастіших скарг пацієнтів у практиці сімейного лікаря. Це будь-який біль та/або відчуття дискомфорту, локалізовані в ділянці голови, а саме догори від брів і до нижньої потиличної ділянки. Лицевим болем є больові […]

Авторы: Ю.А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань (Польща); Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків 06.05.2020 Читати статтю на сайте НейроNews Актуальна тема: Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)

05.05.2020   Стаття у форматі PDF Сонливость, нарушение психомоторной и когнитивной функций на следующий день после приема снотворных препаратов на ночь являются основными симптомами, связанными с их применением. У лиц, которые принимают гипнотики и вынуждены управлять транспортными средствами, нередко возникают серьезные проблемы. Представляем вашему вниманию обзор исследования A. Vemeeren et al., которые провели сравнение остаточного воздействия залеплона, зопиклона и плацебо, а также употребления стандартной дозы алкоголя […]