перейти до архіву

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (475), березень 2020 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (475), березень 2020 р.

Автори:
Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (475), березень 2020 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (475), березень 2020 р.

Завантажити PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3-5 Цукровий діабет 1 типу в дітей: сучасні рішення
Н. Б. Зелінська, Н. Л. Погадаєва, Л. О. Лантух, Н. В. Чорна, Н. В. Шульга
8-9 Титрація інсуліну – ​камінь спотикання на шляху до контролю цукрового діабету 2 типу
Л. К. Соколова, Н. М. Жердьова, О. П. Кіхтяк, Рой Елдор, О. В. Зінич
10 Вагітність і дисфункція щитоподібної залози
Ю. ­В. ­Булдигіна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ)
12 Рекомендації ADA з лікування цукрового діабету (2020): нові положення
Л. ­К. ­Соколової, доктор медичних наук, завідувачки відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ)
14-15 Конгрес Міжнародної діабетичної федерації — ​визначна подія в галузі ендокринології
17 Тіоктова кислота: і зміст, і форма мають значення
18-19 Цукровий діабет 2 типу в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря
В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
23 Роль лептинорезистентності в патогенезі ожиріння
І. В. ­Чернявська, кандидат медичних наук ­, старший науковий співробітник відділення фармакотерапії ендокринних захворювань ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (м. Харків)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

36-37 Індекс здоров’я. Україна – 2019
М. ­Хренов, Експерт Офісу реформ при МОЗ України, консультант проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», ­В. ­Захожа, Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

20 Докази того, що призначення вітаміну D може зменшувати тяжкість перебігу грипу та COVID-19 і зумовлену ними смертність
В.Б. Грант, Г. Лахор, Ш.Л. Макдоннел, К.А. Баґґерлі, К.Б. Френч, Дж.Л. Елайно, США; Г.П. Баттоа, Угорщина

КАРДІОЛОГІЯ

25 До питання про класовий ефект β-блокаторів: варіабельність фармакокінетики та довгострокова ефективність
І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету
28-29 Оценка фракции выброса левого желудочка при помощи эхокардиографии: преимущества и ограничения метода
Н.В. Титаренко, к.м.н., ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
30-31 Лікування артеріальної гіпертензії та хронічного коронарного синдрому на первинній ланці медичної допомоги
М. М. Долженко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
32 Переваги вазодилатуючих -блокаторів у терапії артеріальної гіпертензії: фокус на небіволол
35 Подвійні фіксовані комбінації як стартова антигіпертензивна терапія
Дж. Мансія, Ф. Реа, Дж. Коррао, Ґ. Ґрассі, Італія

ФІТОМЕДИЦИНА

39 Гострі респіраторні інфекції в дітей
О. ­Є. ­Абатурова, С. ­П. ­Кривопустова

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

43 Можливості використання внутрішньовенного імуноглобуліну людини для лікування пневмонії тяжкого ступеня, пов’язаної з COVID-19
О.Ю. Сорокіна, д.м.н., професор, завідувачка кафедри медицини катастроф і військової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
46 Переваги фітопрепаратів у лікуванні респіраторних захворювань

УРОЛОГІЯ

50-51 Роль пробіотиків у профілактиці рецидивної інфекції сечових шляхів
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

52-53 Головний біль у практиці сімейного лікаря
О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти
Posted in Без категорії
Матеріали по темі

22.11.2020 Депресія – ​поширений гетерогенний стан із хронічним та рецидивним перебігом, який часто спостерігається в умовах первинної ланки медичної допомоги. Сімейні лікарі, терапевти, педіатри нерідко стикаються із проблемами діагностики й лікування депресії. До вашої уваги представлено огляд статті P. Ramanuj et al., опублікованої у виданні BMJ (2019; 365: l835), де на підставі доказових даних охарактеризовано […]

15.11.2020 Пандемія COVID-19, яка восени продовжила набирати оберти, суттєво порушує роботу системи охорони здоров’я та ставить під загрозу її здатність відповідати на щоденні виклики. У медичних закладах, розташованих у регіонах поширення COVID-19, хірургічним відділенням пропонують звести до мінімуму чи тимчасово відкласти планові оперативні втручання. Ступінь скорочення обсягу роботи хірургічних відділень залежить від стану систем охорони […]

Авторы: Э.М. Ходош, к. мед. н., доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования, КНП «Городская клиническая больницы № 13» Харьковского городского совета, член Европейского респираторного общества (European Respiratory Society – ​ЕRS), В.С. Крутько, д. мед. н., профессор, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Харьковской медицинской академии последипломного образования; О.К. Яковенко, к. мед. н., заведующий отделением пульмонологии КП «Волынская […]

10.11.2020 Статья в формате PDF Весной этого года эксперты ВОЗ представили руководство для оценки статуса железа в организме, а также мониторинга и анализа эффективности лечебных мероприятий по нормализации баланса железа на основании определения уровня ферритина. Ключевые слова: статус железа, анемия, перегрузка железом, ферритин, железосодержащие добавки, маркеры воспалительного процесса. Железо является исключительно важным микроэлементом, играющим большую роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК […]

Авторы: С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев 03.11.2020 Статья в формате PDF Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс.  Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной […]

Авторы: G. Hindricks, T. Potpara, N. Dagres і співавт. 01.11.2020 Стаття у форматі PDF Складність фібриляції передсердь (ФП) як захворювання зумовлює важливість багатогранного та мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів із таким станом й активного їх залучення до контролю хвороби. Протягом останніх років у діагностиці та лікуванні ФП відбувся значний прогрес, який відображено в цьому виданні рекомендацій. Основні поняття ФП являє собою надшлуночкову тахіаритмію з некоординованою електричною активністю передсердь та їх неефективними […]

01.11.2020 Стаття у форматі PDF Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою стійкою аритмією, в Європі та США її діагностують у кожного четвертого дорослого середнього віку. На відміну від шлуночкових аритмій ФП безпосередньо не загрожує життю. Проте гострі порушення гемодинаміки, спричинені ФП, а також мозковий інсульт й інші тромбоемболічні ускладнення є причиною госпіталізацій, інвалідизації та смерті пацієнтів. […]

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н., професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 01.11.2020 Велоергометрія – одна з основних навантажувальних проб у кардіології, що дозволяє оцінити толерантність до фізичного навантаження і виявити патологічні зміни серцево-судинної системи, які виникають при фізичному навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження, або фізична працездатність, є сумарним показником фізіологічних можливостей […]

30.10.2020 Ефективні препарати для лікування подагри існують уже давно, але, на жаль, результати терапії цього захворювання не завжди задовольняють лікарів і пацієнтів, що змушує науковців працювати над подальшою оптимізацією схем лікування. Цьогоріч Американська колегія ревматологів (ACR) презентувала оновлені настанови з лікування подагри. Нагадаємо, що попередні рекомендації цього авторитетного наукового товариства були представлені понад 8 років тому. На відміну від […]

Авторы: S. Kaur, H. Larsen, A. Nattis, США 30.10.2020 Скарги, пов’язані з очима, становлять 2-3% усіх звернень до лікаря первинної медичної допомоги [1]. Сімейні лікарі повинні вміти розпізнавати захворювання очей, які можуть призвести до втрати зору, та своєчасно скерувати пацієнта до офтальмолога [2]. Майже 50% випадків припадає на кон’юнктивіт, хворобу сухого ока й абразію рогівки [3]. […]