перейти до архіву

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (476), квітень 2020 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (476), квітень 2020 р.

Автори:
Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (476), квітень 2020 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (476), квітень 2020 р.

Завантажити PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

20-21 Дослідження GO-DACT: порівняння комбінації голімумабу та метотрексату з монотерапією метотрексатом у лікуванні хворих на псоріатичний артрит із дактилітом
E. Vieira-Sousa, P. Alves, A.M. Rodrigues і співавт.
22-23 Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із ревматологічними захворюваннями під час пандемії коронавірусу
25 Новий виклик COVID-19: як зберегти рухливість людям похилого віку під час карантину
26-27 COVID-19: відповіді фахівців Британського товариства ревматологів на найчастіші запитання лікарів-ревматологів
29 Остеопороз: сучасний стан проблеми
доктор медичних наук, професор Дмитро Геннадійович Рекалов (м. Запоріжжя)
30-31 Остеоартрит кисті: нові напрями діагностики й лікування
Професор Жан- Ів Режінстер із Льєжського університету (Бельгія), Професор Еманюель Махо (ревматологічне відділення Лікарні святого Антуана, м. Париж, Франція), Доктор Альберто Мільйоре з Лікарні святого Петра (м. Рим, Італія), професор Анна- Марія Ліпхард з Ерлангенського університету (Німеччина).
33 Відновлення хрящової тканини: нова парадигма консервативного лікування остеоартриту

КАРДІОЛОГІЯ

3 Лікування шлуночкових аритмій і профілактика раптової серцевої смерті
науковий керівник відділу аритмій серця ДУ «Національний науко­вий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктора ме­дичних наук, професора ­Олега ­Сергійовича ­Сичова
8-9 Сучасні підходи до діагностики та лікування кардіоміопатій: що нового?
Керівник Експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор ­Олена ­Геннадіївна ­Несукай
10 Пропущена доза антигіпертензивного препарату: чи можна знизити ризик небажаних наслідків?
11-12 Пандемия COVID-19 и визуализация сердца
H. Skulstad, B. Cosyns, B.A. Popescu и соавт.
13 Дослідження НОРЕ: зміна парадигми лікування артеріальної гіпертензії
14-15 Хронічний коронарний синдром у 2020 році: чи потрібні сьогодні нітрати?
Т. ­А. ­Хомазюк, доктор медичних наук
16-17 Комбінована антигіпертензивна терапія: підходи до вибору
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2, О.Я. Королюк, к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ГЕМАТОЛОГІЯ

18-19 Врожденные и приобретенные нарушения гемостаза
И.Р. Гартовская, к.м.н., кафедра гематологии и трансфузиологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, заведующая отделением гематологии Киевского областного онкологического диспансера, глава Ассоциации гематологов Украины

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

34-35 Бинокулярное зрение и его нарушения
Л.А. Бруцкая, к.м.н., ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса
36-37 Комбінована терапія глаукоми: адекватна відповідь на складний виклик

УРОЛОГІЯ

43 Тактика ведения пациентов с мочекаменной болезнью во время пандемии COVID-19*
С. Пройетти, Ф. Габоарди, Дж. Джусти, Европейский учебный центр по эндоурологии, отделение урологии IRCCS San Raffaele Hospital, г. Милан, Италия
42 Ефективність лікування рецидивуючого пієлонефриту з використанням препарату Канефрон® Н у хворих зі зниженою функцією нирок
Posted in Без категорії
Матеріали по темі

22.11.2020 Депресія – ​поширений гетерогенний стан із хронічним та рецидивним перебігом, який часто спостерігається в умовах первинної ланки медичної допомоги. Сімейні лікарі, терапевти, педіатри нерідко стикаються із проблемами діагностики й лікування депресії. До вашої уваги представлено огляд статті P. Ramanuj et al., опублікованої у виданні BMJ (2019; 365: l835), де на підставі доказових даних охарактеризовано […]

15.11.2020 Пандемія COVID-19, яка восени продовжила набирати оберти, суттєво порушує роботу системи охорони здоров’я та ставить під загрозу її здатність відповідати на щоденні виклики. У медичних закладах, розташованих у регіонах поширення COVID-19, хірургічним відділенням пропонують звести до мінімуму чи тимчасово відкласти планові оперативні втручання. Ступінь скорочення обсягу роботи хірургічних відділень залежить від стану систем охорони […]

Авторы: Э.М. Ходош, к. мед. н., доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования, КНП «Городская клиническая больницы № 13» Харьковского городского совета, член Европейского респираторного общества (European Respiratory Society – ​ЕRS), В.С. Крутько, д. мед. н., профессор, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Харьковской медицинской академии последипломного образования; О.К. Яковенко, к. мед. н., заведующий отделением пульмонологии КП «Волынская […]

10.11.2020 Статья в формате PDF Весной этого года эксперты ВОЗ представили руководство для оценки статуса железа в организме, а также мониторинга и анализа эффективности лечебных мероприятий по нормализации баланса железа на основании определения уровня ферритина. Ключевые слова: статус железа, анемия, перегрузка железом, ферритин, железосодержащие добавки, маркеры воспалительного процесса. Железо является исключительно важным микроэлементом, играющим большую роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК […]

Авторы: С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев 03.11.2020 Статья в формате PDF Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс.  Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной […]

01.11.2020 Стаття у форматі PDF Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою стійкою аритмією, в Європі та США її діагностують у кожного четвертого дорослого середнього віку. На відміну від шлуночкових аритмій ФП безпосередньо не загрожує життю. Проте гострі порушення гемодинаміки, спричинені ФП, а також мозковий інсульт й інші тромбоемболічні ускладнення є причиною госпіталізацій, інвалідизації та смерті пацієнтів. […]

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н., професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 01.11.2020 Велоергометрія – одна з основних навантажувальних проб у кардіології, що дозволяє оцінити толерантність до фізичного навантаження і виявити патологічні зміни серцево-судинної системи, які виникають при фізичному навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження, або фізична працездатність, є сумарним показником фізіологічних можливостей […]

Авторы: G. Hindricks, T. Potpara, N. Dagres і співавт. 01.11.2020 Стаття у форматі PDF Складність фібриляції передсердь (ФП) як захворювання зумовлює важливість багатогранного та мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів із таким станом й активного їх залучення до контролю хвороби. Протягом останніх років у діагностиці та лікуванні ФП відбувся значний прогрес, який відображено в цьому виданні рекомендацій. Основні поняття ФП являє собою надшлуночкову тахіаритмію з некоординованою електричною активністю передсердь та їх неефективними […]

30.10.2020 Ефективні препарати для лікування подагри існують уже давно, але, на жаль, результати терапії цього захворювання не завжди задовольняють лікарів і пацієнтів, що змушує науковців працювати над подальшою оптимізацією схем лікування. Цьогоріч Американська колегія ревматологів (ACR) презентувала оновлені настанови з лікування подагри. Нагадаємо, що попередні рекомендації цього авторитетного наукового товариства були представлені понад 8 років тому. На відміну від […]

Авторы: S. Kaur, H. Larsen, A. Nattis, США 30.10.2020 Скарги, пов’язані з очима, становлять 2-3% усіх звернень до лікаря первинної медичної допомоги [1]. Сімейні лікарі повинні вміти розпізнавати захворювання очей, які можуть призвести до втрати зору, та своєчасно скерувати пацієнта до офтальмолога [2]. Майже 50% випадків припадає на кон’юнктивіт, хворобу сухого ока й абразію рогівки [3]. […]