перейти до архіву

Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (40), 2020 р.

Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (40), 2020 р.


Автори:
Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (40), 2020 р.

Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (40), 2020 р.

Завантажити PDF

ХІРУРГІЯ

2 Клінічні рекомендації щодо ведення пацієнтів із невідкладними захворюваннями в загальній хірургії в умовах пандемії COVID-19
Американський коледж хірургів Дані рекомендації містять клінічні поради хірургам щодо ведення пацієнтів в умовах пандемії COVID-19, які мають ургентне загальнохірургічне захворювання, із вибором найбільш прийнятної для здоров’я пацієнта тактики, що заснована на оцінці ризиків для загальної популяції (з точки зору клінічного стану, стану здоров’я пацієнта, обсягу лікарняних ресурсів). Для хворих, які визначені як позитивні на COVID-19 або мають високу клінічну підозру на інфікування, кращим вибором є консервативне лікування, якщо це можливо і безпечно для них. В іншому випадку, якщо операція є необхідною, слід застосовувати відповідні засоби індивідуального захисту та вживати запобіжних заходів для захисту медичного персоналу.
3-4 Рекомендації Американського товариства колоректальних хірургів щодо профілактики венозної тромбоемболії у колоректальній хірургії
Венозна тромбоемболія, що включає тромбоз глибоких вен та тромбоемболію легеневої артерії, є поширеним ускладненням будь-якої великої операції.
16-17 Шалімовські дні: новітні тенденції в сучасній хірургії
директор Національного ­інституту хірургії та ­транс­плантології ім. О.О. Шалімова (м. Київ), завідувач кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії після­дипломної освіти ім. П.Л. Шупика, керівник відділу торако-абдомінальної хірургії, член-­кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор О.Ю. Усенко; завідувач відділення, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету Р.М. Смачило; керівник відділу хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (НІХТ), доктор медичних наук, професор В.М. Копчак; член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор М.Ю. Нечитайло; старший науковий співробітник відділення трансплантології та хірургії печінки НІХТ ім. О.О. Шалімова Д.О. Федоров.
Щорічною доброю традицією на честь дня народження академіка НАН та НАМН України, лауреата Державних премій СРСР та України, Героя України, доктора медичних наук, професора О.О. Шалімова стало проведення інформаційно-наукового заходу із залученням найкращих вітчизняних та закордонних спеціалістів – «Шалімовські дні. Актуальні проблеми клінічної хірургії».
19 Повідон-йод як засіб профілактики інфікування SARS-CoV-2 медичних працівників та пацієнтів під час інвазивних втручань у ділянці голови, шиї та основи черепа в онкохворих
L.J. Mady (1), M.W. Kubik (2), K. Baddoura (1) et al., (1) кафедра отоларингології, хірургії голови та шиї медичного факультету Університету Піттсбурга, (2) кафедра отоларингології , хірургії голови та шиї медичного факультету Університету Джонса Гопкінса (США)
У статті представлено нову стратегію профілактики внутрішньолікарняної передачі COVID-19 шляхом зрошення носової та ротової порожнин розчином повідон-йоду як у пацієнтів із підозрою або підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2, так і в медичного персоналу під час проведення маніпуляцій у ділянці голови, шиї та основи черепа, що супроводжуються підвищеним ризиком інфікування.
20-22 Успешное хирургическое лечение гигантской десмоидной опухоли забрюшинного пространства
А.М. Тищенко (1), д. мед. н., профессор, Е.В. Мушенко (1,2), к. мед. н., Р.М. Смачило (1,2), д. мед. н., профессор, Н.С. Черняев (2) , А.Л. Веселый (1), В.Ф. Омельченко (1),(1) ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», (2) Харьковский национальный медицинский университет
Десмоидный фиброматоз – доброкачественное новообразование, которое отличается агрессивным локальным ростом с возможным достижением опухолью гигантских размеров и значительной частотой рецидивов после хирургического лечения. В статье представлено описание клинического случая хирургического лечения пациента с гигантской десмоидной опухолью, сравнение эффективности различных подходов к лечению этой патологии на основании современных данных медицинской литературы.
25 Обзор современных подходов к ведению больных с раневой инфекцией
В статье представлен обзор причин возникновения раневых инфекций, а также рекомендаций по их ведению с применением топических антибиотиков и антисептиков.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

33-34 Нарушение системы гемостаза при сепсисе
А.А. Мельник, к.б.н., г. Киев
Сепсис – это угрожающая жизни дисфункция внутренних органов, которая возникает при нарушении регуляции ответа организма на инфекцию и вызывает повреждение собственных тканей, что может привести к серьезному ухудшению состояния или смерти. Согласно статистике, заболеваемость сепсисом составляет 270 случаев на 100 тыс. человек в год с уровнем смертности 26%. В США ежегодно регистрируется приблизительно 750 тыс. случаев данной патологии, из которых 225 тыс. являются смертельными. На пациентов с этим заболеванием расходуется около 24 млрд долларов в год. Ежегодно от сепсиса страдают 3 млн новорожденных и 1,2 млн детей. Каждая десятая смерть, связанная с беременностью и родами, происходит по причине материнского сепсиса.
35-37 Метастатичне ураження легень: клінічний випадок внутрішньопечінкової холангіокарциноми, асоційованої з цирозом та HBV- і HCV-інфекцією
О. К. Яковенко, к. мед. н., завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні, голова «Товариства лікарів-пульмонологів та фтизіатрів Волинської області ім. М. Марунчака», член European Respiratory Society; Р. С. Морочковський, к. мед. н., директор КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», асистент кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; С. Л. Гріфф, к. мед. н., заступник директора Інституту патології HELIOS Kliniken Berlin (м. Берлін, Німеччина)
38 Антибіотикорезистентність: існуючі загрози
Iнфекції, викликані антибіотикорезистентними патогенами. Звіт CDC 2019 У статті висвітлено положення звіту Центрів із контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) щодо існуючих потенційних загроз інфекцій, викликаних антибіотикорезистентними збудниками.

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

9 Діагностика та лікування COVID-19: досвід китайських лікарів
На сьогодні ми стали свідками невпинного поширення пандемії, пов’язаної з новим коронавірусом SARS-CoV-2. Ситуація є загрозливою для всього світу, тому найкращою стратегією для її подолання є обмін досвідом, інформацією та спільна, командна робота. Фахівці Першої клінічної лікарні та Медичного факультету Чжецзянського університету (FAHZU) розробили «Довідник із профілактики та лікування COVID-19», в якому зафіксували свій щоденний досвід боротьби з цією інфекцією. Довідник містить поради та рекомендації щодо боротьби з пандемією для медичних працівників по всьому світу. У статті наведено рекомендації з ведення пацієнтів із різним перебігом інфекції COVID-19, запропоновані спеціалістами з Китаю, а також алгоритм для отримання онлайн-консультації щодо її діагностики та лікування у фахівців із FAHZU.
10-12 Особенности противомикробной терапии вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19)
А.Н. Нестеренко, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Донецкого национального медицинского университета, г. Краматорск
В статье представлены особенности патогенеза синдрома полиорганных нарушений при SARS-CoV-2. Обоснована необходимость безотлагательной эмпирической антибактериальной терапии у всех пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом. Особое внимание уделено принципам выбора и особенностям применения антибактериальных препаратов в качестве моно-и комбинированной терапии, а также лечению грибковых инфекций у пациентов с COVID-19. Особенности противомикробной терапии вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19)
13-15 Плазмовен як препарат вибору для інфузійної терапії у хворих на COVID-19
У статті проведено обґрунтування застосування збалансованого буферного розчину Плазмовен для інфузійної терапії у хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 з огляду на її патофізіологічні особливості та з урахуванням сучасних рекомендацій щодо її лікування.
23 Огляд сучасних тенденцій у нутритивній терапії
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного ­медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Ярослав Михайлович ­Підгірний; завідувач науково-­дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку (м. Київ), доктор ­медичних наук Іван Іванович Лісний
24 квітня в режимі онлайн-конференції відбувся науково-практичний семінар «Все про нутритивну терапію у програмі ERAS. Теорія і практика», під час якого провідні анестезіологи та хірурги України висвітлили своє бачення проблем, пов’язаних із нутритивною терапією при різних патологіях, запропонували нові підходи до їх вирішення, а також відповідали на нагальні запитання учасників конференції. Основним спонсором заходу виступила компанія B. Braun®, яка спеціалізується на виготовленні якісних препаратів для ентерального та парентерального харчування.
29 Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на показники імунної відповіді при онкохірургічних операціях
І.І. Лісний, д. мед. н., завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку, м. Київ
Прогрес в імунології в останні десятиліття зумовив великий інтерес дослідників до вивчення взаємин між імунологією та гомеостазом. Такий взаємозв’язок є особливо актуальним в онкологічних пацієнтів, які підлягають оперативному лікуванню. Багатьма дослідженнями було показано, що у хворих після травми або хірургічного втручання виявляється депресія імунної системи, особливо її клітинної ланки. Хірургічна травма і стрес, викликаний операцією, є одними з головних причин імуносупресії, однак при цьому не враховується фактор анестезії та післяопераційного знеболення.
39 Післяопераційні легеневі ускладнення та «непропорційно висока» смертність у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2
Журнал The Lancet опублікував результати європейського дослідження, в якому вивчали частоту легеневих ускладнень та смертність від них у пацієнтів із коронавірусною інфекцією COVID-19 у перші 30 днів після хірургічного лікування. Автори порівняли отримані ними дані з результатами попередніх міжнародних досліджень і в підсумку навели предиктори 30-денної післяопераційної смертності в інфікованих SARS-CoV-2 пацієнтів.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

30-32 История деятельности и роль профессора Н.Л. Володося в развитии отечественной и мировой сердечно-сосудистой хирургии
В.И. Троян, к. мед. н., А.В. Чинилин, В.А. Прасол, д. мед. н., профессор, ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков
Posted in Без категорії
Матеріали по темі

Авторы: Ю. В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А. Ю. Лиманська, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ 24.07.2021 За матеріалами конференції Стаття у форматі PDF Преконцепційне консультування дає можливість покращити прогноз, а також запобігти ускладненням вагітності. У рамках фахової школи «Академія сучасних поліпрофільних спеціалістів» відбулася […]

13.06.2021 Стаття у форматі PDF В останнє десятиліття у світі відзначається «пандемія» дефіциту вітаміну D. Сьогодні вже відомо, що цей мікроелемент відповідає не лише за здоров’я кісток, а й відіграє ключову роль у багатьох метаболічних процесах та підтриманні репродуктивної функції організму. У статті описано вплив нестачі вітаміну D на розвиток передчасної недостатності яєчників, синдрому полікістозних яєчників, міоми матки, ендометріозу, синдрому гіперактивного сечового міхура […]

17.04.2021 Стаття у форматі PDF 16 лютого в онлайн-режимі відбувся вебінар «Залізо, залізодефіцит, анемія: значення для жіночого здоров’я й не тільки…», в рамках якого мали слово провідні вітчизняні фахівці, котрі займаються проблемами жіночого здоров’я. Учасники події мали змогу дізнатися про глобальну проблему залізодефіцитних станів у світі, значення заліза для жіночого організму, його надважливу роль у […]

22.11.2020 Депресія – ​поширений гетерогенний стан із хронічним та рецидивним перебігом, який часто спостерігається в умовах первинної ланки медичної допомоги. Сімейні лікарі, терапевти, педіатри нерідко стикаються із проблемами діагностики й лікування депресії. До вашої уваги представлено огляд статті P. Ramanuj et al., опублікованої у виданні BMJ (2019; 365: l835), де на підставі доказових даних охарактеризовано […]

15.11.2020 Пандемія COVID-19, яка восени продовжила набирати оберти, суттєво порушує роботу системи охорони здоров’я та ставить під загрозу її здатність відповідати на щоденні виклики. У медичних закладах, розташованих у регіонах поширення COVID-19, хірургічним відділенням пропонують звести до мінімуму чи тимчасово відкласти планові оперативні втручання. Ступінь скорочення обсягу роботи хірургічних відділень залежить від стану систем охорони […]

Авторы: Э.М. Ходош, к. мед. н., доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования, КНП «Городская клиническая больницы № 13» Харьковского городского совета, член Европейского респираторного общества (European Respiratory Society – ​ЕRS), В.С. Крутько, д. мед. н., профессор, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Харьковской медицинской академии последипломного образования; О.К. Яковенко, к. мед. н., заведующий отделением пульмонологии КП «Волынская […]

10.11.2020 Статья в формате PDF Весной этого года эксперты ВОЗ представили руководство для оценки статуса железа в организме, а также мониторинга и анализа эффективности лечебных мероприятий по нормализации баланса железа на основании определения уровня ферритина. Ключевые слова: статус железа, анемия, перегрузка железом, ферритин, железосодержащие добавки, маркеры воспалительного процесса. Железо является исключительно важным микроэлементом, играющим большую роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК […]

Авторы: С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев 03.11.2020 Статья в формате PDF Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс.  Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной […]

Авторы: G. Hindricks, T. Potpara, N. Dagres і співавт. 01.11.2020 Стаття у форматі PDF Складність фібриляції передсердь (ФП) як захворювання зумовлює важливість багатогранного та мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів із таким станом й активного їх залучення до контролю хвороби. Протягом останніх років у діагностиці та лікуванні ФП відбувся значний прогрес, який відображено в цьому виданні рекомендацій. Основні поняття ФП являє собою надшлуночкову тахіаритмію з некоординованою електричною активністю передсердь та їх неефективними […]

01.11.2020 Стаття у форматі PDF Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою стійкою аритмією, в Європі та США її діагностують у кожного четвертого дорослого середнього віку. На відміну від шлуночкових аритмій ФП безпосередньо не загрожує життю. Проте гострі порушення гемодинаміки, спричинені ФП, а також мозковий інсульт й інші тромбоемболічні ускладнення є причиною госпіталізацій, інвалідизації та смерті пацієнтів. […]