Думка фахівця

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
30 Жовтня, 2020
Нові шляхи в профілактиці вікової дегенерації макули

Авторы: О.П. Вітовська, д.м.н., професор кафедри офтальмології, Т.М. Комарова, асистент кафедри офтальмології, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 30.10.2020 Незворотна втрата зору є однією з глобальних проблем людства. Це не лише медичне питання, а й соціально-економічне, оскільки на утримання недієздатних осіб виділяються значні кошти; водночас таким людям необхідно надавати більше матеріальне забезпечення, ніж особам, […]

30 Травня, 2020
Офтальмоонкология – зона особого внимания

Авторы:С.И. Полякова, д.м.н., отдел офтальмоонкологии ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса 30.05.2020   Проблема своевременной диагностики и лечения онкологических заболеваний является одной из самых важных в современной медицине. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за последние 25 лет частота онкологической заболеваемости увеличилась на 40% среди мужчин и на 23% – ​среди […]