Онкогематологія

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
24 Липня, 2020
Профілактика інвазивних грибкових захворювань у дітей з онкогематологічною патологією
Автори:
wm

24.07.2020 Стаття у форматі PDF Діти зі злоякісними гематологічними захворюваннями, а також ті, котрі перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин (ТГСК), належать до групи високого ризику інфікування широким спектром збудників через їх імуноскомпрометований статус. Зокрема, тяжка нейтропенія чи ураження Т-клітин крові є предикторами активації умовно-патогенної флори та розвитку інвазивних грибкових захворювань (ІГЗ). Останніми десятиліттями основними збудниками ІГЗ були дріжджові гриби, такі […]

24 Липня, 2020
Сучасні погляди на діагностику та лікування множинної мієломи
Автори:
wm

24.07.2020 Стаття у форматі PDF Частка множинної мієломи складає приблизно 10% у структурі гематологічної захворюваності [1]. На противагу іншим злоякісним новоутворенням, що метастазують у кістки, остеолітичні ураження при множинній мієломі супроводжуються пригніченням чи повним виключенням активності остеобластів [2]. Ураження кісток найкращим чином діагностується з використанням низькодозової комп’ютерної томографії всього тіла, позитронно-емісійної томографії з комп’ютерною томографією або магнітно-резонансної томографії [3]. Клінічно множинна мієлома […]

23 Липня, 2020
Сучасне лікування спленомегалії у пацієнтів з мієлофіброзом
Автори:
wm

Авторы: D. Tremblay, M. Schwartz, R. Bakst та ін. 23.07.2020 Стаття у форматі PDF Мієлопроліферативні новоутворення (МПН), при яких не виявляється філадельфійська хромосома (Ph-негативні МПН), включають есенціальну тромбоцитемію, істинну поліцитемію та мієлофіброз (МФ). Ці захворювання клінічно характеризуються системними симптомами, схильністю до тромбозу та розвитком спленомегалії, яка може мати різний ступінь вираженості [1]. Спленомегалія рідко зустрічається при есенціальній тромбоцитемії, проте вона виявляється приблизно у третини пацієнтів […]

23 Липня, 2020
Мієлома легких ланцюгів: клінічний випадок та огляд літератури
Автори:
wm

Авторы: Л.В. Михальська, керівник центру, О.О. Яменко, лікар-онкогематолог, О.В. Килівник, лікар-гематолог, центр гематології та хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ 23.07.2020 Стаття у форматі PDF Множинна мієлома (ММ) – ​В-клітинна злоякісна неоплазія, яка характеризується збільшенням кількості монотипних плазматичних клітин у кістковому мозку (КМ), що асоціюється з наявністю моноклонального парапротеїну у сироватці крові або сечі, зниженням рівня нормальних імуноглобулінів […]

17 Червня, 2020
Лабораторія CSD підтримує сучасні тренди діагностики в онкогематології
Автори:
wm , wm

17.06.2020   Стаття у форматі PDF За останні 50 років здобутки медичної та фармакологічної наук у галузі онкогематологічних захворювань дозволили значно збільшити виживання та тривалість життя пацієнтів із цією патологією. Застосування сучасних протоколів лікування та інноваційних лікарських препаратів вимагає високої точності та своєчасності діагностики. Сучасні принципи класифікації онкогематологічних захворювань та стратифікації пацієнтів за групами ризику (в тому числі за показаннями до алогенної трансплантації кісткового мозку) здебільшого базуються на вивченні […]

17 Червня, 2020
Ельтромбопаг при мієлодиспластичному синдромі чи гострому мієлоїдному лейкозі з тяжкою тромбоцитопенією
Автори:
wm , wm

17.06.2020   Стаття у форматі PDF Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження ІІ фази ASPIRE Мієлодиспластичний синдром (МДС) і гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ) є гетерогенними групами клональних розладів кісткового мозку, що характеризуються неефективним гемопоезом і проліферацією бластів. Тромбоцитопенія часто асоційована зі значним ризиком розвитку ускладнень, в тому числі клінічно значимих кровотеч, які є предикторами ранньої смерті. Сучасні опції лікування […]

16 Червня, 2020
Секвенування нового покоління виявляє потенційні альтерації-мішені у більшості пацієнтів із лімфоїдними новоутвореннями
Автори:
wm

Авторы: A.M. Goodman, M. Choi, M. Wieduwilt та ін., США 16.06.2020 Стаття у форматі PDF Злоякісні лімфоїдні захворювання мають різноманітну біологічну та клінічну картину і зазвичай при них призначають багатокомпонентну хіміотерапію. Однак за останнє десятиліття парадигма лікування цих захворювань змістилася від хіміотерапії до впливу на онкогенні драйверні мутації таргетною терапією [2-4]. Незважаючи на швидкий успіх у розробленні, затвердженні та застосуванні малих […]

16 Червня, 2020
Препарат Адцетрис® у контексті міждисциплінарного підходу ведення хворих із Т-клітинними лімфомами шкіри
Автори:
wm

Авторы: президент Українського товариства дерматоонкології, офіційний представник Всесвітньої організації дерматоскопії в Україні, співзасновник Medical Knowledge Hub, головний лікар Клініки персоналізованої медицини EuroDerm (м. Київ), лікар-дерматолог, онколог Б.В. Литвиненко; лікар-дерматопатолог Медичної лабораторії CSD (м. Київ) А.В. Калмикова; завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.А. Крячок 16.06.2020 Стаття у форматі PDF Однією з важливих проблем […]

26 Травня, 2020
Сучасні погляди на лікування хронічного мієлоїдного лейкозу з використанням інгібіторів тирозинкінази
Автори:
wm

Авторы: завідувачка відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктор медичних наук І.С. Дягіль 26.05.2020 Стаття у форматі PDF Хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ) – ​це мієлопроліферативне захворювання, в основі якого лежить клональна проліферація пухлинно зміненої поліпотентної стовбурової клітини кісткового мозку. Це перше захворювання, щодо якого спочатку було продемонстровано майже стовідсоткову асоціацію з унікальною хромосомною […]

25 Травня, 2020
Организация и функционирование службы крови: международный опыт
Автори:
wm , wm

Авторы: Франсуаза Росси, Гай Раутман, Ричард Мэннинг, Патрик Роберт 25.05.2020 Минувшей осенью в Киеве состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови». Мероприятие было организовано Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация службы крови Украины», ОО «Украинское общество гематологии» при поддержке Министерства здравоохранения Украины. Главным спонсором конференции выступила группа компаний Biopharma. Мероприятие было посвящено актуальным проблемам […]