Онкологія

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
28 Листопада, 2020
Вибір інгібітора тирозинкінази для ефективного й безпечного лікування нирково-клітинного раку

28.11.2020 Стаття у форматі PDF На сьогодні інгібітори тирозинкінази, сунітиніб і пазопаніб, є препаратами першої лінії для лікування метастатичних та поширених форм нирково-клітинного раку. Проте питання, який із цих двох препаратів є найбільш ефективним та безпечним для пацієнтів, залишається відкритим. У статті представлено результати трьох досліджень провідних країн світу, автори яких вивчали зазначену проблематику. Ключові слова: нирково-клітинний рак, інгібітор тирозинкінази, […]

30 Жовтня, 2020
Успішний досвід профілактики грибкової інфекції у дітей, які перенесли специфічне лікування онкологічної патології

30.10.2020 Стаття у форматі PDF Під інвазивними грибковими захворюваннями (ІГЗ) слід розуміти стани, при яких розвивається системне, генералізоване ураження внутрішніх органів грибковою інфекцією, що становить загрозу для життя людини. Особливо небезпечні ІГЗ для імуноскомпрометованих осіб, у тому числі для пацієнтів, які перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин (ТГСК), онкологічних і гематологічних хворих, котрі отримують специфічне лікування. Найбільш вразливою категорією […]

30 Жовтня, 2020
Хіміоіндукована гепатотоксичність в онкологічних хворих і сучасні погляди на її корекцію

Авторы: Н.М. Отченаш (лікар-онколог КНП «Обласний центр онкології», м. Харків) 30.10.2020 Стаття у форматі PDF Епідеміологічна ситуація в світі загалом та в Україні зокрема дала поштовх для широкого впровадження дистанційних освітніх заходів. Науково-практична конференція з онлайн-трансляцією UkraineOncoGlobal-2020, що відбулася 15 липня (м. Київ), є черговим прикладом втілення концепції безперервного професійного розвитку в сучасних умовах. У рамках заходу було представлено доповіді провідних вітчизняних фахівців, які висвітлювали […]

30 Жовтня, 2020
Лапатиніб у лікуванні HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози

30.10.2020 Стаття у форматі PDF Рак молочної залози (РМЗ) є найчастішим онкологічним захворюванням у жінок. Надмірна експресія рецепторів епідермального фактора росту (EGFR), особливо рецептора людського епідермального фактора росту типу 2 (HER2), що часто зустрічається при РМЗ, є несприятливим прогностичним чинником. Застосування анти-HER2 терапії, яка включає моноклональні антитіла та інгібітори тирозинкінази, істотно покращує прогноз для пацієнтів з HER2-позитивним метастатичним РМЗ […]

30 Жовтня, 2020
Перспективи використання ксиліту як засобу для селективного пригнічення проліферації ракових клітин

30.10.2020 Стаття у форматі PDF Пошук продуктів або добавок із протираковими властивостями є перспективним напрямом в онкології, оскільки їх споживання може допомогти запобігти розвитку онкопатології і сприяти опірності організму навіть за наявності злоякісної пухлини. Біологічно активні сполуки рослинного походження все частіше визнаються дієвими компонентами лікування раку. Підбір дієти для онкологічних пацієнтів досі залишається невирішеною проблемою. Тому не випадковий інтерес […]

30 Жовтня, 2020
Рибоцикліб у світлі клінічних досліджень MONALEESA

30.10.2020 Стаття у форматі PDF Рибоцикліб – ​селективний інгібітор циклінзалежних кіназ 4 та 6 (CDK4/6), який запобігає фосфорилюванню білка ретинобластоми (pRb) і таким чином обмежує прогресування клітинного циклу через його зупинку в фазі G1. Відомо, що при раку молочної залози (РМЗ) часто ушкоджується сигнальний шлях циклін-D-CDK4/6-p16-Rb (C.E. Caldon et al., 2006), через що він розглядається як потенційна терапевтична мішень. MONALEESA (Mammary […]

30 Жовтня, 2020
Звіт ERS/EACTS щодо ведення пацієнтів зі злоякісним плевральним випотом

30.10.2020 Злоякісний плевральний випіт (ПВ) є поширеним ускладненням онкологічного захворювання, яке виникає приблизно у 15% усіх хворих на рак [1]. Більшість випадків ПВ мають симптоматичний характер, а задишка є найчастішим симптомом [2]. Наявність ПВ зазвичай свідчить про поширене або метастатичне онкологічне захворювання, а отже, виживаність таких пацієнтів є поганою, з медіаною від 3 до 12 міс [2]. Лікування при цьому має […]

29 Жовтня, 2020
Осимертиніб у лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені з метастазами у головному мозку

Авторы: кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика, завідувачка відділення хіміотерапії № 1 КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» О.В. Пономарьова; О.І. Кобзєв (завідувач онкохірургічного відділення органів грудної порожнини КНП «Обласний центр онкології», м. Харків); Т.В. Рослякова (клінічний онколог Клініки Образцова, м. Київ) 29.10.2020 Стаття у форматі PDF Вибір оптимальної тактики лікування пацієнтів з недрібноклітинним раком легені (НДРЛ) – ​питання […]

29 Жовтня, 2020
Профілактика та лікування венозної тромбоемболії у пацієнтів з онкологічною патологією

29.10.2020 Стаття у форматі PDF Оновлення клінічної настанови ASCO Від чого саме помирають хворі на рак? Дуже часто безпосередньою причиною смерті стає не власне прогресування онкологічного захворювання, а таке серйозне ускладнення, як венозна тромбоемболія (ВТЕ), що включає тромбоз глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА). Відомо, що у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями ризик розвитку ВТЕ набагато (в 4-7 разів!) вищий, ніж у людей без онкологічної […]

29 Жовтня, 2020
П’ятирічна загальна виживаність у пацієнтів із прогресуючим недрібноклітинним раком легені, які отримували лікування пембролізумабом

Авторы: E.B. Garon, M.D. Hellmann, N.A. Rizvi та ін. 29.10.2020 Стаття у форматі PDF Результати дослідження I фази KEYNOTE-001 Для пацієнтів з недрібноклітинним раком легені (НДРЛ) характерна низька медіана загальної виживаності (ЗВ) та 5-річної виживаності. Так, у США з 2008 по 2014 р. 5-річна виживаність усіх пацієнтів з НДРЛ складала 24%, а пацієнтів з віддаленими метастазами – ​лише 5,5% [1]. Впровадження інноваційних протипухлинних препаратів і використання прогностичних біомаркерів забезпечили […]

Показати більше