Думка фахівця

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
22 Листопада, 2020
Атипові антипсихотики у стратегії лікування резистентних депресій

Авторы: С.Г. Бурчинський, к. мед. н., ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ 22.11.2020 Стаття у форматі PDF Застосування антидепресантів (АД) нині є основою лікування депресивних розладів різного ґенезу. Водночас, незважаючи на широку популярність АД у сучасній медицині – ​не лише у психіатрії, але також неврології та загальномедичній практиці, за їхнього призначення виникає низка важких для розв’язання проблем, що впливають на результати фармакотерапії. […]

22 Листопада, 2020
Психотерапия супружеских отношений

Авторы: Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств 22.11.2020 В идеале отношения мужа и жены – ​это не жадность, не желание обладать, не хищничество, а благоговейное зрение и отдача себя другому…в любви Митрополит Антоний Сурожский   О супружеских отношениях и их проблемах написано немало. Сегодня по-прежнему актуальна (и легкодоступна) монография С. Кратохвила, вторая часть которой посвящена супружеской психотерапии […]

22 Листопада, 2020
Як не допустити хронізації больових синдромів?

Авторы: Т.М. Слободін, д. мед. н., професорка, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ 22.11.2020 Стаття у форматі PDF Чому одна людина після травми дуже швидко повертається до звичного життя, тоді як в іншої навіть незначне травмування або перенесений радикуліт призводять до інвалідизації через біль, якого майже неможливо позбутися? Біль […]

18 Вересня, 2020
Тривога та когнітивні порушення: можливості й критерії вибору фармакотерапії

Авторы: С. Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ 18.09.2020 Стаття у форматі PDF Сьогодні проблема стресу та стрес-залежних захворювань стає однією з провідних у сучасному суспільстві. Особливої актуальності набуває патологічний вплив хронічного психоемоційного стресу, що є причиною формування патологічних процесів, які лежать в основі «хвороб цивілізації» – своєрідної «триголової гідри» […]

20 Липня, 2020
Депресивні розлади та кардіоваскулярна патологія: можливості фармакологічної корекції

Авторы:завідувачка відділення патофізіології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор ­Тетяна ­Володимирівна ­Талаєва 20.07.2020   Стаття в форматі PDF За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресія посідає 4-те місце за поширеністю у структурі всіх патологічних станів; вона є однією з вагомих причин інвалідизації та втрати працездатності, чинником розвитку […]

01 Липня, 2020
Пацієнт із психічним розладом у практиці лікаря-невролога: поради психіатра

Авторы: В. І. Коростій, д. мед. н., професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, керівник Центру психосоматики та психологічної реабілітації 01.07.2020 Стаття у форматі PDF Близько 30% українців протягом життя принаймні один раз хворіють на якийсь психічний розлад. При цьому 80% пацієнтів із тривогою своєчасно не звертаються по допомогу та не отримують відповідного лікування, що може зумовлювати розвиток депресії, яка лідирує […]

18 Травня, 2020
Проблеми охорони психічного здоров’я, зумовлені пандемією COVID-19

Авторы: І.А. Марценковський, І.І. Марценковська, І.Ф. Здорик, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ 18.05.2020 COVID-19 – ​вірусне захворювання, яке у більшості випадків викликає лихоманку, відчуття втоми, біль у горлі, кашель, а за тяжчого перебігу – ​задишку та дихальний дистрес. Наразі також відомо, що COVID-19 може вражати клітини за межами дихальних шляхів і спричиняти […]

05 Травня, 2020
Тестовая диагностика в психотерапии

Авторы: Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна искусств 05.05.2020 Диагностика в психотерапии, как практической, так и исследовательской сфер, направлена на выявление искажений в мировосприятии пациента и поиск в них ключевых элементов. Искаженное мировосприятие дает следующие стигмы: неверную ориентацию в жизни, неправильное реагирование в проблемных ситуациях, далеко не оптимальную модель поведения, болезненные переживания и, наконец, разрушающие личность мысли. […]

05 Травня, 2020
Стратегия нейропротекции и психоэмоциональной коррекции при цереброваскулярной патологии: два в одном

Авторы: С.Г. Бурчинский, к. мед. н., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев 05.05.2020 Стаття у форматі PDF Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений в клинической неврологии является разработка методов коррекции нарушений психоэмоциональной сферы при различных заболеваниях нервной системы, в первую очередь связанных с развитием когнитивного дефицита. Особенно актуальна данная проблематика для цереброваскулярной патологии. Психоэмоциональные расстройства […]