Запальні артропатії

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
01 Листопада, 2020
Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит

Авторы: С.І. Герасименко, д.м.н., професор, М.В. Полулях, д.м.н., професор, А.М. Бабко, д.м.н., А.С. Герасименко, к.м.н., І.В. Гужевський, к.м.н., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ 01.11.2020 Ревматоїдний артрит (РА) на сучасному етапі розвитку медичної науки розглядається як загальне захворювання організму, в основі котрого лежить системна прогресивна дезорганізація сполучної тканини з вираженими місцевими та загальними автоімунними […]

30 Жовтня, 2020
Безпека голімумабу в лікуванні ревматичних захворювань у реальній клінічній практиці

30.10.2020 Стаття у форматі PDF Завданнями ведення ревматичних захворювань, як-от ревматоїдний артрит (РА), псоріатичний артрит (ПсА) й анкілозивний спондиліт (АС), є зменшення болю, запобігання ушкодженню та втраті функції суглобів. Сучасне лікування цих хвороб включає нестероїдні протизапальні препарати, кортикостероїди та хворобомодифікувальні антиревматичні препарати (ХМАРП). Інгібітори фактора некрозу пухлини (ФНП) були першими біологічними ХМАРП (бХМАРП), схваленими для лікування цих захворювань, […]

30 Жовтня, 2020
Рекомендації Американської колегії ревматологів 2020 року з лікування подагри: що змінилося?

30.10.2020 Ефективні препарати для лікування подагри існують уже давно, але, на жаль, результати терапії цього захворювання не завжди задовольняють лікарів і пацієнтів, що змушує науковців працювати над подальшою оптимізацією схем лікування. Цьогоріч Американська колегія ревматологів (ACR) презентувала оновлені настанови з лікування подагри. Нагадаємо, що попередні рекомендації цього авторитетного наукового товариства були представлені понад 8 років тому. На відміну від […]

26 Жовтня, 2020
Пацієнт із подагрою: втрачені можливості та нові перспективи

Авторы: завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д. мед. н., професорка Світлана Іванівна Сміян 26.10.2020 Стаття у форматі PDF Захворюваність на подагру у всьому світі поступово зростає. Найпоширенішими причинами її розвитку є шкідливі харчові звички, низька фізична активність, збільшення захворюваності на ожиріння й метаболічний синдром. Незважаючи на добре відому етіологію хвороби […]

22 Жовтня, 2020
Анкілозивний спондиліт: від теорії до практики

22.10.2020 Стаття у форматі PDF За матеріалами науково-практичної онлайн-школи Асоціації ревматологів України «Кістково-м’язова система та сполучна тканина в фокусі ревматології» (17-19 червня 2020 року) Біль у спині або суглобах – ​найчастіші скарги, з якими звертаються пацієнти різного віку до сімейних лікарів, неврологів, травматологів та інших спеціалістів. У таких випадках важливими є ретельний збір даних анамнезу, проведення диференційної діагностики та своєчасне […]

09 Вересня, 2020
Побічні ефекти терапії глюкокортикоїдами

Авторы:О.О. Гарміш, к.м.н., старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ 09.09.2020   Стаття у форматі PDF У 2007 році робоча група Європейської протиревматичної ліги (EULAR) опублікувала рекомендації з менеджменту системної терапії глюкокортикоїдами (ГК) при ревматичних захворюваннях і визначила такі їхні […]

09 Вересня, 2020
Ураты и когнитивное здоровье: до какого уровня безопасно снижать концентрацию мочевой кислоты?

Авторы:И.Ю. Головач, д. мед. н., профессор, Е.Д. Егудина, д. мед. н., профессор 09.09.2020   Мочевая кислота (МК) является конечным продуктом обмена пуриновых оснований в организме человека и образуется путем катализа при участии фермента ксантиноксидазы. В этом обзоре литературы обобщены современная информация и последние научные сведения о корреляции между МК и когнитивной функцией, которые оказались весьма противоречивы. Также обсуждаются потенциальные механизмы, которые […]

07 Серпня, 2020
Обґрунтоване застосування блокаторів ІЛ-6 для лікування ревматоїдного артриту на основі міжнародних і власних клінічних досліджень

Авторы:Професор кафедри терапії та ревматології Національної медичної академі ї післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика, док- тора медичних наук Неоніла Михайлівна Шуба 07.08.2020   Найпоширенішою патологією серед автоімунних захворювань є ревматоїдний артрит (РА). На жаль, незважаючи на лікування, РА нерідко спричиняє ранню інвалідизацію та втрату працездатності. Традиційно проблемам цієї недуги приділяється чимало уваги на ревматологічних конференціях і симпозіумах. Не стала винятком і науково-­практична конференція […]

07 Серпня, 2020
Аксіальний (анкілозивний) спондилоартрит і ревматоїдний артрит

07.08.2020   Від терапевта до ревматолога: супровід хворого Аксіальний спондилоартрит (СпА), псоріатичний і ревматоїдний артрит (РА) є імуноопосередкованими ревматичними захворюваннями. Характерною для таких захворювань є наявність хронічного запалення, про що свідчить зростання рівня фактора некрозу пухлини (ФНП) у синовіальній рідині, що, своєю чергою, запускає продукцію запальних цитокінів, а саме інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-6, гранулоцитарно-макрофагального та гранулоцитарного колонієстимулювальних факторів (Cantini F. et al., 2009; Zidi I. et al., 2010). Аксіальний СпА – це хронічне […]

29 Липня, 2020
Лікування ювенільного ідіопатичного артриту: терапевтичні підходи при несистемному поліартриті, сакроілеїті та ентезиті

29.07.2020   Стаття у форматі PDF Рекомендації Американської колегії ревматологів/Фонду боротьби з артритом (2019) У 2019 р. на сторінках авторитетного наукового журналу Arthritis & Rheumatology були надруковані Рекомендації Американської колегії ревматологів (ACR) та Фонду боротьби з артритом щодо лікування дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, який клінічно маніфестує як несистемний поліартрит, сакроілеїт або ентезит (S. Ringold et al., 2019). Члени 5 робочих груп з розробки […]

Показати більше