Ведение послеоперационного периода

Выберите рубрику
Формат материалов
15 ноября, 2020
Використання спрея назального з морською водою Спарклін у хворих після ендоназальних хірургічних втручань

Авторы: В. В. Березнюк, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології, О. А. Чорнокур, к.м.н., доцент кафедри оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 15.11.2020 Стаття у форматі PDF Широке використання останніми роками ендоназальної хірургії зумовлене зростанням частоти хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і потребує розроблення оптимального післяопераційного ведення хворих, яке значно впливає на остаточний ефект хірургічного лікування. […]

12 ноября, 2020
Післяопераційні легеневі ускладнення

Авторы: A. Miskovic, A.B. Lumb, Велика Британія 12.11.2020 Термін «післяопераційне легеневе ускладнення» (ПЛУ) охоплює майже будь-яке ускладнення, яке вражає дихальну систему після наркозу та операції. Європейська робоча група періопераційного клінічного результату (EPCO) розглядає респіраторну інфекцію, дихальну недостатність, плевральний випіт, ателектаз, пневмоторакс, бронхоспазм та аспіраційний пневмоніт як багатокомпонентні події та визначають пневмонію, гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) і легеневу емболію як окремі несприятливі […]

27 октября, 2020
Новости Кокрановской базы по теме «Хирургия»

27.10.2020 ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ Подкожные швы для закрытия ран после операции Goto S. et al., 9 April 2020  Актуальность Существуют различные варианты для закрытия хирургических ран в конце операции: с помощью подкожных или накожных швов, скоб (клипс), клея, лент или иных приспособлений. Швы могут быть рассасывающимися (растворяются в организме в процессе заживления и не нуждаются в удалении) или не рассасывающимися (удаляются после […]

17 июня, 2020
Вплив лімфедеми на якість життя онкологічних пацієнтів

17.06.2020 Стаття у форматі PDF Досягнення сучасної медицини в діагностиці та лікуванні онкологічної патології істотно розширили терапевтичні можливості та покращили віддалені прогнози у пацієнтів. Важливим напрямом ведення онкологічних хворих є забезпечення високого рівня життя у довгостроковій перспективі, що передбачає уникнення/усунення можливих небажаних явищ, спричинених основними методами лікування, зокрема лімфедеми. Визначення та класифікація Лімфатичний набряк (лімфедема, лімфостаз) – ​це патологічний стан, який характеризується […]

14 июня, 2020
Післяопераційні легеневі ускладнення та «непропорційно висока» смертність у пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2

14.06.2020   Журнал The Lancet опублікував результати європейського дослідження, в якому вивчали частоту легеневих ускладнень та смертність від них у пацієнтів із коронавірусною інфекцією COVID-19 у перші 30 днів після хірургічного лікування. Автори порівняли отримані ними дані з результатами попередніх міжнародних досліджень і в підсумку навели предиктори 30-денної післяопераційної смертності в інфікованих SARS-CoV-2 пацієнтів.  Ключові слова: SARS-CoV-2, легеневі ускладнення, хірургічне лікування, післяопераційна смертність. The […]

13 июня, 2020
Рекомендації Американського товариства колоректальних хірургів щодо профілактики венозної тромбоемболії у колоректальній хірургії

13.06.2020 Стаття у форматі PDF Венозна тромбоемболія (ВТЕ), що включає тромбоз глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА), є поширеним ускладненням будь-якої великої операції. Попередні аналізи рандомізованих досліджень показали, що серед пацієн­тів, які перенесли оперативне втручання на ободовій або прямій кишці, ТГВ розвинувся у 30% випадків порівняно з 20% пацієнтів загальної хірургії [3]. Хоча ВТЕ може стати ускладненням будь-якого […]

23 мая, 2020
Церулоплазмін: практичні аспекти застосування для прискореного відновлення пацієнтів хірургічного профілю

23.05.2020 Стаття у форматі PDF Хірургічна травма викликає окислювальний стрес, ступінь якого залежить від передопераційних факторів та обсягу втручання. Погіршення результатів хірургічних втручань внаслідок окислювального стресу значною мірою пов’язане зі зниженням активності церулоплазміну як гострофазової відповіді. Терапія, спрямована на боротьбу з окислювальним стресом при хірургічних втручаннях, зокрема «замісна» терапія екзогенним церулоплазміном, має важливе значення для покращення післяопераційних результатів і є перспективним напрямом […]