Журналы

Нейро News: психоневрологія і нейропсихіатрія
Медичні аспекти здоров'я чоловіка
Медичні аспекти здоров'я жінки
Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія
Раціональна фармакотерапія