Клинические рекомендации

Выберите рубрику
Формат материалов
12 июня, 2020
Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та фібриляцією передсердь

Авторы: провідний науковий співробітник відділення реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. О. І. Іркін 12.06.2020 Стаття у форматі PDF Наявність фібриляції передсердь (ФП) у пацієнтів із гострим коронарним синдромом (ГКС) асоційована з високою вірогідністю розвитку ішемічних, геморагічних подій та летальних наслідків. Своїм баченням проблеми коморбідності ГКС та ФП, складності вибору й особливостей […]