перейти в архив

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (465), жовтень 2019 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (465), жовтень 2019 р.

Авторы:
wm
Авторы:
Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (465), жовтень 2019 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (465), жовтень 2019 р.

Завантажити PDF

ДЕРМАТОЛОГІЯ

54-55 Нервная система и дерматологическая патология
Л. Д. Калюжная, д.м.н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев
57-58 Меланома кожи: медикаментозное лечение в адъювантном режиме
59 Дерматовенерологія в Україні та світі. Взаємозв’язок військової та цивільної служб
Л. В. Гречанська, к.м.н., кафедра дерматовенерології Української військово-медичної академії, м. Київ
За матеріалами НПК із міжнародною участю, 17 вересня, м. Київ
60-61 Засновані на консенсусі європейські рекомендації з лікування атопічної екземи (атопічного дерматиту) в дорослих і дітей
A. Wollenberg, S. Barbarot, T. Bieber і співавт.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

12-13 Діагностика та лікування абдомінального болю: точка зору лікаря і фармацевта
доцент кафедри загальної практики – ​сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, кандидат медичних наук Г.І.Кочуєв; завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Г.В. Зайченко
За матеріалами НПК, 8 жовтня, м. Київ
14-15 Клинические рекомендации Украинской гастроэнтерологической ассоциации по ведению больных синдромом раздраженной кишки
С. М. Ткач, д.м.н., профессор, А. Э. Дорофеев, д.м.н., профессор, И. Н. Скрыпник, д.м.н., профессор, Н. В. Харченко, член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор, Ю. М. Степанов, д.м.н., профессор, О. В. Швец, к.м.н.
17 Новости ХI Украинской гастроэнтерологической недели: в центре внимания – Гептрал®
директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» (г. Днепр), доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Степанов
По материалам научно-­практической конференции, 3­-4 октября, г. Одесса

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

63-64 Фітотерапія в лікуванні ожиріння та цукрового діабету: результати власного спостереження
О.С. Орлик, к.м.н., кафедра діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Фіксовані комбінації як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі – валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін
директор інституту «Центр здоров’я матері», почесний член багатьох світових кардіологічних товариств, професор М. Банах (м. Лодзь, Польща); науковий керівник відділу гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Л.А. Міщенко; кандидат біологічних наук Ж.М. Кравчук
За матеріалами круглого столу, 25 вересня, м. Київ
6 Новий аналіз даних відомого дослідження SOLVD: різні дози еналаприлу однаково корисні в пацієнтів із серцевою недостатністю
P.H. Lam, D.J. Dooley, G.C. Fonarow і співавт.
21-22 Комплексні підходи до терапії пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику
член Американської колегії кардіологів, професор М. Каїкчіоглу (Туреччина); науковий керівник відділення гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.А. Міщенко
За матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ
27 Артеріальна гіпертензія та супутні фактори кардіоваскулярного ризику: сучасне вирішення проблем
доктор медичних наук, професор Ю.М. Сіренко (ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ); доктор медичних наук, професор Т.В. Колесник (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)
За матеріалами XX Національного конгресу кардіологів України, 25-27 вересня, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

24-25 Скандинавська ходьба в медичній реабілітації та оздоровленні
28-29 Фибрилляция предсердий и ожирение: что ускользает от нашего внимания?
Е.Н. Романова, к.м.н., отдел аритмий сердца ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев
33 Вирішення проблеми варикозу в практиці сімейного лікаря
47 Контроль боли в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата: акцент на миорелаксанты и хондропротекторы
профессор кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев), доктор медицинских наук Т.Н. Слободин; профессор кафедры рефлексотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук А.А. Ярошевский
По материалам НПК с международным участием, 10-12 сентября, г. Одесса
48-49 Застосування Нуклео ЦМФ Форте в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії
М.В. Власенко, д.м.н., професор, А.В. Паламарчук, к.м.н., кафедра ендокринології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; С.В. Шкарівська, Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
52-53 Вирусы человеческого рака
А.А. Ковалев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины
65-66 Роль мікробіоти в захворюваннях периферичних артерій за умови цукрового діабету
F. Biscetti, E. Nardella, A.L. Cecchini і співавт.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

38-39 Аллергическая и инфекционно-воспалительная патология ЛОР-органов: современные алгоритмы лечения и клинические исследования
заместитель руководителя Центра аллергических заболеваний верхних дыхательных путей и уха ГУ «Институт отоларингологии им. А. И. Коломийченко НАМН Украины» (г. Киев), доктор медицинских наук И.В. Гогунская; Заведующий кафедрой оториноларингологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор В.В. Березнюк; заведующий кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор С.М. Пухлик
По материалам НПК с международным участием, 6-8 октября, г. Днепр
43-44 Синупрет® в комплексе с ирригационной терапией для лечения детей с острым поствирусным риносинуситом
В.И. Попович, И.В. Кошель

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

34-35 Питання експрес-діагностики, профілактики та лікування грипу
завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор О.А. Голубовська
За матеріалами НПК із міжнародною участю, 9 жовтня, м. Київ
Posted in Без рубрики
Материалы по теме

Авторы: Ю. В. Давидова, д. мед. н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А. Ю. Лиманська, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ 24.07.2021 За матеріалами конференції Стаття у форматі PDF Преконцепційне консультування дає можливість покращити прогноз, а також запобігти ускладненням вагітності. У рамках фахової школи «Академія сучасних поліпрофільних спеціалістів» відбулася […]

13.06.2021 Стаття у форматі PDF В останнє десятиліття у світі відзначається «пандемія» дефіциту вітаміну D. Сьогодні вже відомо, що цей мікроелемент відповідає не лише за здоров’я кісток, а й відіграє ключову роль у багатьох метаболічних процесах та підтриманні репродуктивної функції організму. У статті описано вплив нестачі вітаміну D на розвиток передчасної недостатності яєчників, синдрому полікістозних яєчників, міоми матки, ендометріозу, синдрому гіперактивного сечового міхура […]

17.04.2021 Стаття у форматі PDF 16 лютого в онлайн-режимі відбувся вебінар «Залізо, залізодефіцит, анемія: значення для жіночого здоров’я й не тільки…», в рамках якого мали слово провідні вітчизняні фахівці, котрі займаються проблемами жіночого здоров’я. Учасники події мали змогу дізнатися про глобальну проблему залізодефіцитних станів у світі, значення заліза для жіночого організму, його надважливу роль у […]

22.11.2020 Депресія – ​поширений гетерогенний стан із хронічним та рецидивним перебігом, який часто спостерігається в умовах первинної ланки медичної допомоги. Сімейні лікарі, терапевти, педіатри нерідко стикаються із проблемами діагностики й лікування депресії. До вашої уваги представлено огляд статті P. Ramanuj et al., опублікованої у виданні BMJ (2019; 365: l835), де на підставі доказових даних охарактеризовано […]

15.11.2020 Пандемія COVID-19, яка восени продовжила набирати оберти, суттєво порушує роботу системи охорони здоров’я та ставить під загрозу її здатність відповідати на щоденні виклики. У медичних закладах, розташованих у регіонах поширення COVID-19, хірургічним відділенням пропонують звести до мінімуму чи тимчасово відкласти планові оперативні втручання. Ступінь скорочення обсягу роботи хірургічних відділень залежить від стану систем охорони […]

09.09.2020   Стаття у форматі PDF Пандемія COVID-19 стала глобальним викликом для особливо вразливих категорій населення із хронічними захворюваннями, зокрема ревматичними. Виникло серйозне занепокоєння щодо застосування протизапальних та біологічних хворобомодифікувальних препаратів (ХМП), які допомагають підтримувати ремісію, але потенційно можуть обтяжувати перебіг інфекції. Пацієнтів насамперед цікавить, чи підвищується ризик інфікування та тяжкого перебігу COVID-19, а також чи потрібно їм припиняти терапію біологічними засобами? На ці запитання […]

Авторы:Ignacio J. Ansoteguia, Giovanni Meliolib, GiorgioWalter Canonicab та ін. 05.05.2020   Стаття у форматі PDF Відкриття IgE-антитіл у кінці 1960-х рр. дало можливість використовувати їх як специфічний біомаркер для ідентифікації алергічних захворювань (АЗ), зумовлених алергенами довкілля (зазвичай білками). У традиційних тестах на виявлення IgE-антитіл, таких як шкірні прик-тести (ШПТ) та тести на виявлення специфічних IgE (sIgE) in vitro, використовують неочищені екстракти, отримані з джерела алергену, […]

Авторы: Э.М. Ходош, к. мед. н., доцент Харьковской медицинской академии последипломного образования, КНП «Городская клиническая больницы № 13» Харьковского городского совета, член Европейского респираторного общества (European Respiratory Society – ​ЕRS), В.С. Крутько, д. мед. н., профессор, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Харьковской медицинской академии последипломного образования; О.К. Яковенко, к. мед. н., заведующий отделением пульмонологии КП «Волынская […]

10.11.2020 Статья в формате PDF Весной этого года эксперты ВОЗ представили руководство для оценки статуса железа в организме, а также мониторинга и анализа эффективности лечебных мероприятий по нормализации баланса железа на основании определения уровня ферритина. Ключевые слова: статус железа, анемия, перегрузка железом, ферритин, железосодержащие добавки, маркеры воспалительного процесса. Железо является исключительно важным микроэлементом, играющим большую роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК […]

Авторы: С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев 03.11.2020 Статья в формате PDF Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс.  Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной […]