Инфекции мочевыводящих путей

Выберите рубрику
Формат материалов
02 декабря, 2020
Опитувальник ACSS для оцінки ефективності лікування гострого неускладненого циститу в жінок: клінічна валідація в рамках дослідження ІІІ фази з порівняння антибіотикотерапії та Канефрону Н

Авторы: Я. Ф. Аліджанов, А. Овереш, Д. Абрамов-Соммаріва, М. Геллер, Г. Штайнлд, Ф. М. Вагенлехнер, К. Г. Набер, Німеччина 02.12.2020 Стаття у форматі PDF Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань, що зустрічаються в загальній практиці, причому у 80% випадків ІСШ класифікують як неускладнені (нІСШ). На сьогодні отримано результати низки проспективних рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень, у […]

28 ноября, 2020
Інфекції сечової системи у дітей і дорослих: настанови 2020. Практичний аспект

Авторы: завідувач кафедри нефрології та замісної ниркової терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, президент Української асоціації нефрологів/дитячих нефрологів, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Д.Д. Іванов 28.11.2020 Стаття у форматі PDF У рамках науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Клінічний випадок у нефрології» за підтримки Східноєвропейської нефрологічної академії (Renal Eastern Europe Nephrology Academy), що відбулася 24 вересня, розглядалися новітні тенденції в лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ). Один […]

28 ноября, 2020
Оказание стационарной помощи пациентам урологического профиля в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19*

Авторы: В.А. Малхасян, д. мед. н., Г.Р. Касян, д. мед. н., профессор, Л.А. Ходырева, д. мед. н., К.Б. Колонтарев, д. мед. н., профессор, А.В. Говоров, д. мед. н., профессор, А.О. Васильев, к. мед. н., Д.Ю. Пушкарь, д. мед. н., профессор, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ 28.11.2020 В статье рассмотрены варианты оказания стационарной помощи пациентам урологического профиля в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Описана клиническая практика и представлен список урологических заболеваний, оперативное лечение которых возможно в условиях пандемии. […]

28 ноября, 2020
Безсимптомна бактеріурія та рецидивуючий цистит у жінок: що нового?*

Авторы: В.І. Медведь, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України ім. акад. О.М. Лук’янової», м. Київ 28.11.2020 Стаття у форматі PDF У статті наведено останні дані щодо лікування інфекцій сечових шляхів у жінок. Основні положення, рекомендації взято з матеріалів конгресів Європейської асоціації урологів останніх років. Ключові слова: інфекції сечових шляхів, безсимптомна бактеріурія, рецидивуючий цистит. У назві […]

27 ноября, 2020
Лікування інфекцій сечовивідних шляхів в епоху антимікробної резистентності та нові антимікробні засоби

Авторы: M.S. Bader, M. Loeb, D. Leto, A.A. Brooks 27.11.2020 Поява стійких до антибактеріальних препаратів мультирезистентних штамів є проблемою глобального значення, оскільки призводить до зниження ефективності антибіотикотерапії. У статті висвітлено новітні підходи до лікування інфекцій сечовивідних шляхів із позицій запобігання розвитку стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів.  Ключові слова: неускладнений цистит, гострий пієлонефрит, антибіотикорезистентність, грамнегативні мікроорганізми.  Науковці Mazen […]

10 ноября, 2020
Сучасні принципи діагностики та раціональної антибактеріальної терапії інфекційних захворювань органів сечовивідної системи*

Авторы: Завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», доктор медичних наук, професор Сергій Петрович Пасєчніков. 10.11.2020 На початку року в Києві відбулася професійна колегія лікарів акушерів-гінекологів та урологів «Сучасна мікробіологія у практиці лікаря», яка була організована медичною лабораторією «ДІЛА». У центрі уваги колегії були новітні діагностичні розробки для вирішення клінічних питань, практичні […]

31 октября, 2020
Результати дослідження «ЛАКМУС» (ЛАКтіалє Уро в профілактиці постМенопаУзальної інфекції Сечових шляхів)

Авторы: Д.Д. Іванов, д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; О.М. Корж, д.м.н., завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти 31.10.2020 Стаття у форматі PDF Обґрунтування Лікування повторної інфекції сечових шляхів (ІСШ) є актуальною проб­лемою. Серед жіночої статі згадуються три найвагоміші причини […]

31 октября, 2020
Оцінка профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні рецидивного циститу в жінок репродуктивного віку

31.10.2020 Стаття у форматі PDF За даними публікації: Canephron® N in the treatment of recurrent cystitis in women of child-bearing аge:  a randomised controlled study. Maksim Sabadash and Alexander Shulyak. Clinical Phytoscience. 2017; 3: 9. Загальна інформація. Метою дослідження було вивчити дію препарату рослинного походження Канефрон® Н насамперед щодо його властивості запобігати виникненню рецидивного циститу, […]

11 августа, 2020
Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку

Авторы: І.Б. Венцківська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри акушерства і гінекології № 1, О.Д. Нікітін, д.м.н., професор кафедри урології, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 11.08.2020 Стаття у форматі PDF Як відомо, запалення сечового міхура зустрічається переважно в жінок. Протягом життя від 20 до 25% жінок страждають на гострий цистит, у 30% із них протягом року відбувається рецидив захворювання, а в 10% випадків спостерігається хронічна рецидивуюча […]

31 июля, 2020
Рекомендации Европейской ассоциации урологии по ведению пациентов урологического профиля в период пандемии COVID-19

31.07.2020 Статья в формате PDF Группа быстрого реагирования Европейской ассоциации урологии представила клинические рекомендации по ведению пациентов урологического профиля, адаптированные к условиям пандемии COVID-19.  Ключевые слова: пандемия, COVID-19, Европейская ассоциация урологии, симптомы нижних мочевых путей, мочекаменная болезнь, урологические инфекции, детская урология,  нарушения сексуального и репродуктивного здоровья. Введение Доказательной медицине до сих пор не приходилось сталкиваться с таким испытанием, как пандемия COVID-19. Состоянием […]

Показати більше