Кардіоваскулярні хвороби

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
10 Вересня, 2020
Принципи статинотерапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Авторы: Лариса Анатоліївна Міщенко, д. мед. н., професорка 10.09.2020 Стаття у форматі PDF У всьому світі смертність через різноманітні ускладнення серцево-судинних захворювань (ССЗ) лишається на досить високому рівні, особливо у країнах із недостатнім економічним розвитком. При цьому активне застосування методів первинної та вторинної профілактики ССЗ дозволяє суттєво знизити показники серцево-судинної (СС) летальності. В межах вебінару про сучасні підходи до ефективної профілактики ССЗ розповіла Лариса Анатоліївна Міщенко, […]

10 Вересня, 2020
Проста оптимізація терапії для складних пацієнтів

Авторы:М. М. Долженко, О. О. Гарміш, Н. М. Носенко, Т. В. Колесник 10.09.2020   Стаття у форматі PDF За матеріалами клінічної школи «Артеріальна гіпертензія – коморбідність та супутні стани» (8-9 липня) Під час пандемії COVID-19 системи охорони здоров’я фокусуються на профілактиці та лікуванні коронавірусної інфекції, проте фактори серцево-судинного ризику (ССР) мають значно більші масштаби поширеності в популяції та наслідки. Серед них найбільше значення […]

09 Вересня, 2020
Антигіпертензивна терапія залежно від профілю пацієнта: чи є вибір?

Авторы:Л. М. Яковлева, д. мед. н., професорка 09.09.2020   Стаття у форматі PDF У травні 2020 р. за підтримки компанії «Асіно» Українська медична академія провела вебінар, на якому основну увагу було зосереджено на аспектах індивідуалізованої оптимальної тактики терапії артеріальної гіпертензії (АГ) та ролі різних класів кардіологічних препаратів при хронічній хворобі нирок (ХХН), цереброваскулярних захворюваннях, серцевій недостатності (СН) і ризику раптової смерті. Своєю думкою […]

08 Вересня, 2020
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб

Авторы: Б. М. Тодуров, О. Й. Жарінов, Diana Zakarkaite, Giedre Balciunaite та ін. 08.09.2020 У червні 2020 р. кафедра функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Інститут серця МОЗ України провели в онлайн-форматі VIII реєстрову науково-практичну конференцію «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб». Для участі в заході попередньо зареєструвалися понад 1200 лікарів з усіх областей України, зокрема завідувачі та представники профільних кафедр, експерти з функціональної діагностики тощо. […]

08 Вересня, 2020
Новини кардіології: ще більше можливостей у лікуванні дисліпідемій

08.09.2020 Стаття у форматі PDF У зв’язку з епідемією COVID-19 цьогорічна наукова сесія Американської колегії кардіологів (ACC) пройшла в онлайн-форматі 28-30 березня. Значну частину виступів було присвячено корекції ліпідного метаболізму в профілактиці серцево-судинних (СС) ускладнень. Доповідачі представили результати нових досліджень, які найближчим часом можуть змінити практику в цьому напряму кардіології. Результати дослідження SPARCL Новий аналіз випробування SPARCL виявив, що у пацієнтів, які […]

04 Вересня, 2020
Лікування хворих із високим серцево-судинним ризиком

Авторы: Ю. М. Сіренко, д. мед. н., професор 04.09.2020 Стаття у форматі PDF Серцево-судинні захворювання (ССЗ) продовжують займати перші позиції з-поміж причин інвалідності та смертності серед населення всього світу. Раннє виявлення факторів ризику ССЗ та їхня адекватна корекція забезпечують ефективне попереджання кардіоваскулярних катастроф і зменшення асоційованих із ними летальних наслідків. Про сучасні терапевтичні підходи щодо профілактики та лікування ССЗ розповів […]

02 Вересня, 2020
Амбулаторне моніторування ЕКГ

Авторы:О. Й. Жарінов, В. О. Куць, У. П. Черняга-Ройко, М. С. Сороківський 02.09.2020   Стаття у форматі PDF Наприкінці квітня 2020 р. відбувся перший науково-практичний онлайн-семінар, присвячений детальному розгляду основних аспектів ведення пацієнтів із безсимптомними аритміями. Цей захід був організований співробітниками кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) та кафедри променевої […]

29 Липня, 2020
Добовий моніторинг артеріального тиску у дітей

Авторы: Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н.,професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 29.07.2020 Сьогодні у педіатричній практиці широко використовується метод добового моніторингу артеріального тиску (ДМАТ) для оцінки добового ритму артеріального тиску (АТ) із застосуванням переносних моніторів. Він рекомендований європейськими [1] та американськими кардіологічними товариствами [2] для підтвердження гіпертензії у дітей до початку […]

20 Липня, 2020
Депресивні розлади та кардіоваскулярна патологія: можливості фармакологічної корекції

Авторы:завідувачка відділення патофізіології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор ­Тетяна ­Володимирівна ­Талаєва 20.07.2020   Стаття в форматі PDF За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресія посідає 4-те місце за поширеністю у структурі всіх патологічних станів; вона є однією з вагомих причин інвалідизації та втрати працездатності, чинником розвитку […]

20 Липня, 2020
Передовий досвід лікування та профілактики аритмій в умовах пандемії COVID-19

20.07.2020 Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів В умовах пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією, особливо вразливими є пацієнти  із серцево-судинними захворюваннями, зокрема з порушеннями серцевого ритму. Крім того, сама інфекція SARS-CoV-2 часто є тригером розвитку аритмії. Особливо чітко це проявляється в разі тяжкого перебігу COVID-19. Так, поширеність аритмій у хворих, які перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, істотно перевищує відповідний показник в інших пацієнтів у стаціонарі (44,4 та 6,9% […]

Показати більше