Кардіоваскулярні хвороби

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
02 Червня, 2020
Лікування пацієнта з артеріальною гіпертензією: сучасні рекомендації та можливості реальної клінічної практики

Авторы:д. мед. н., професор Т. В. Колесник 02.06.2020   Стаття у форматі PDF Артеріальна гіпертензія (АГ) – ​це найпоширеніше захворювання серцево-судинної системи, яке є вагомим фактором високого ризику та летальних наслідків, що пов’язані з кардіоваскулярними ускладненнями. Зазвичай АГ поєднується з іншими коморбідними станами, що в більшості випадків потребує стартової комбінованої антигіпертензивної терапії. Цій тематиці було приділено велику увагу на науково-практичній конференції «Особливості надання медичної […]

02 Червня, 2020
Серцево-судинна патологія у практиці сімейного лікаря

Авторы: Корнелія Котцева, М. М. Долженко, Р. Я. Дутка, О. Г. Несукай, Ю. Г. Кияк, І. В. Давидова 02.06.2020 Наприкінці лютого у Львові відбувся науковий симпозіум із міжнародною участю «Серцево-судинна допомога у практиці сімейного лікаря: діагностика, лікування, профілактика». Подія зібрала більш ніж 700 різнофахових спеціалістів, зокрема сімейних лікарів та кардіологів, з усіх куточків Західної України. Протягом двох днів активної науково-просвітницької діяльності були висвітлені актуальні аспекти діагностики, терапії та профілактики […]

30 Травня, 2020
Лікування артеріальної гіпертензії в сучасних умовах: акцент на периндоприл і його комбінацію з амлодипіном

30.05.2020 Стаття в форматі PDF Рекомендації Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства гіпертензії (2018) перелічують п’ять основних класів антигіпертензивних препаратів: інгі­бітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ), блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ, β-адрено­блокатори, блокатори кальцієвих каналів і діуретики (Williams B. et al., 2018). Незважаючи на притаманні деяким препаратам загальнокласові ефекти, ці класи не є гомогенними, тобто окремі їх представники відрізняються за своїми властивостями. У цій статті увагу сфокусовано на найновішому представнику […]

28 Травня, 2020
Комбінована антигіпертензивна терапія: підходи до вибору

Авторы: О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2, О.Я. Королюк, к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 28.05.2020 В Україні зареєстровано понад 12 млн хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) і щороку їх кількість зростає (навіть серед дітей). До 2025 року у світі прогнозується збільшення цього показника до 1,5 млрд, а до групи […]

28 Травня, 2020
Пропущена доза антигіпертензивного препарату: чи можна знизити ризик небажаних наслідків?

28.05.2020 Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з провідних причин захворюваності та смерті в усьому світі. Незважаючи на наявність широкого арсеналу антигіпертензивних засобів, питання контролю цього захворювання досі залишається невирішеним. Чи може стартова комбінована антигіпертензивна терапія стати ефективною відповіддю на цей виклик? І що робити, коли пацієнт забуває прийняти чергову дозу препарату? Артеріальна гіпертензія в цифрах Епідеміологічні дані демонструють стрімке зростання розповсюдженості АГ у світі – з 972 млн у 2000 р. […]

26 Травня, 2020
Сучасні підходи до комбінованої антигіпертензивної терапії

Авторы: д. мед. н., професор Ю. М. Сіренко, д. мед. н., професор Ганна Дмитрівна Радченко 26.05.2020 Стаття у форматі PDF Артеріальна гіпертензія (AГ) – ​одне з найпоширеніших хронічних захворювань, на яке у світі страждає понад 1 млрд осіб. Ускладнення АГ, включно з цереброваскулярним інсультом, ішемічною хворобою серця (ІХС), серцевою недостатністю (СН) та хронічною патологією нирок, є основними причинами захворюваності та смертності, що мають суттєві […]

22 Травня, 2020
Дослідження НОРЕ: зміна парадигми лікування артеріальної гіпертензії

22.05.2020   Стаття у форматі PDF На сьогодні проведено чимало рандомізованих клінічних досліджень (РКД) ефективності препаратів, зокрема для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ). Більшість із них мають більшу чи меншу наукову вагу, відкривають для лікарів-практиків грані та нюанси клінічного процесу. Та є випробування, що змінюють терапевтичну парадигму й розуміння причинно-наслідкових зв’язків перебігу захворювання. До таких можна долучити дослідження HOPE (2000), що вперше було опубліковане 20 років тому […]

17 Травня, 2020
Переваги вазодилатуючих -блокаторів у терапії артеріальної гіпертензії: фокус на небіволол

17.05.2020 Стаття у форматі PDF Стримане ставлення до β-блокаторів як до засобів лікування артеріальної гіпертензії (АГ) поступається місцем новій концепції, суть якої полягає у відданні переваги вазодилатуючим β-блокаторам, які, на відміну від «класичних», здатні ефективно знижувати не тільки периферичний, а й центральний артеріальний тиск. Небіволол* належить до третього покоління β-блокаторів і поєднує найвищу вибірковість блокади […]

17 Травня, 2020
Інсульт як один із найбільших медико-соціальних викликів сьогодення

17.05.2020 Актуальність проблеми мозкового інсульту пояснюється високою частотою захворювання, тяжкими наслідками та недостатньою ефективністю лікування. У глобальному масштабі інсульт зумовлює близько 6-6,5 млн летальних наслідків і за питомою вагою в структурі смертності поступається лише ішемічній хворобі серця. Інсульт – провідна причина стійкої втрати працездатності та здатності до самообслуговування в повсякденному житті. У 2017 році Європейським альянсом боротьби з інсультом (SAFE) спільно з Європейською організацією інсульту (ESO) було виконано […]

Показати більше