ДГПЗ

Виберіть рубрику
Формат матеріалів
28 Листопада, 2020
Оказание стационарной помощи пациентам урологического профиля в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19*

Авторы: В.А. Малхасян, д. мед. н., Г.Р. Касян, д. мед. н., профессор, Л.А. Ходырева, д. мед. н., К.Б. Колонтарев, д. мед. н., профессор, А.В. Говоров, д. мед. н., профессор, А.О. Васильев, к. мед. н., Д.Ю. Пушкарь, д. мед. н., профессор, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ 28.11.2020 В статье рассмотрены варианты оказания стационарной помощи пациентам урологического профиля в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Описана клиническая практика и представлен список урологических заболеваний, оперативное лечение которых возможно в условиях пандемии. […]

31 Липня, 2020
Особливості інфікованості генітальних екскретів та інтраопераційно видаленої тканини простати збудниками ЗПСШ у пацієнтів із ДГПЗ

Авторы:керівник відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України», завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор С.П. Пасєчніков 31.07.2020   Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є надзвичайно поширеним захворюванням у чоловіків похилого віку. Даний термін описує проліферативні процеси клітинних елементів передміхурової залози. Гістологічно цей процес характеризується проліферацією стромальних і епітеліальних елементів простати та її збільшенням у періуретральній і перехідній зонах. […]

30 Липня, 2020
Історія впровадження простатектомії залобковим доступом при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати

Авторы: В.І. Горовий1,2, к. мед. н., доцент, В.О. Шапринський2, д. мед. н., професор, І.В. Барало2, к. мед. н., доцент, О.М. Капшук1,2, завідувач відділення, Л.Й. Лонський2, к. мед. н., доцент, 1 Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, 2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 30.07.2020 У статті представлено етапи впровадження простатектомії залобковим доступом при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати як зарубіжними, так і вітчизняними спеціалістами, починаючи від виконання відкритого втручання до малоінвазивної лапароскопічної та роботизованої […]