ВІСНИК "ЗУ" №5 "Хвороби похилого і старечого віку"

Неврологія та нейрохірургія

Постінсультні когнітивні порушення та деменція як ускладнення цереброваскулярної недостатності
03.04.2019 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Як правило, під постінсультними когнітивними порушеннями (ПІКП) розуміють будь-які ког­нітивні розлади, що мають тимчасовий зв’язок з інсуль­том, тобто виявляються в перші три місяці після гострого порушення мозкового крово­обігу (ГПМК), що спричинює ­ушкодження тканин мозку і розлади його функцій (ранні ПІКП) або в більш пізні терміни, але зазвичай не пізніше року […]
Болезнь Паркинсона и проблема боли
Авторы: И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич 25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Болезнь Паркинсона (БП) традиционно рассматривалась как заболевание, преимущественно поражающее моторную сферу. Известно, что классические двигательные проявления БП — гипокинезия, ригидность, тремор покоя — вызваны дегенерацией дофаминергических нейронов компактной части черной субстанции вследствие дефицита дофамина в стриатуме [2, 4]. Помимо моторных симптомов, в клинической картине указанной нозологии […]
Європейські настанови з діагностики та лікування безсоння
25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Симптоми безсоння відмічаються приблизно у 33–50 % популяції дорослих осіб. Ризик виникнення порушення сну зростає серед людей старшого віку, особливо в жінок, які мають коморбідну патологію, а також серед осіб із низьким соціально-економічним статусом. Вказані розлади можуть проявлятися різними специфічними скаргами та іншими взаємопов’язаними проблемами, що потребують додаткового часу від […]
Застосування протиепілептичних препаратів для лікування епілепсії в Україні за даними електронного регістру
Авторы: А.Є. Дубенко, С.О. Сазонов, Ю.А. Бабкіна, В.І. Смоланка, М.М. Орос, В.В. Грабар 25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   В Україні 2014 р. прийнято Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії [1]. Попри це, проблема уніфікації антиепілептичної фармакотерапії залишається актуальною, і, звісно, це не може не позначатись на ефективності лікування епілепсії, її поширеності серед населення України, якості […]
Актуальные вопросы эпилепсии у лиц пожилого возраста
Авторы: Ю.А. Бабкина 25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   На Международной конференции по инсульту (ISG, 2017) был представлен доклад M. A. Mercuri et al. «Association Bet­ween Epilepsy and the Risk of Ischemic Stroke or Myocardial Infarction», опуб­ликованный в журнале Stroke (2017; 48: A140). Авторы рассматривали гипотезу о том, что эпилептические припадки могут повышать риск развития ишемического инсульта или […]
Особливості когнітивної дисфункції у пацієнтів із депресивним розладом на фоні цереброваскулярної патології
Авторы: О.В. Прохорова 25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   У людей, які страждають на психічні розлади, спостерігається значне зниження життєздат­но­­с­ті та непропорційне збільшення смертності. Депресія за останні роки є одним із найпоширеніших психічних захворювань серед населення. Вона асоційована з підвищеним ризиком самогубства, зниженням функціонування і якості життя. Актуальність дослідження депресивних розладів в осіб похилого віку пов’язана з […]
Когнітивні розлади у похилому віці: від легкого когнітивного порушення до деменції
Авторы: О.М. Мишаківська 25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Як відомо, з віком змінюється розмір головного мозку людини, його васкуляризація та когнітивні функції [12]. Такі процеси відбуваються і на молекулярному, і на морфологічному рівнях. Об’єм головного мозку та його вага знижується приблизно на 5 % кожні 10 років, по­чинаючи із 40-річного віку і до 70 років, […]
Деменція – пріоритетний напрям галузі охорони здоров’я
25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Майже в кожній країні світу частка людей віком старше 60 років зростає швидше порівняно з будь-якою іншою віковою групою як у результаті підвищення очікуваної тривалості життя, так і через зниження коефіцієнтів народжуваності. З одного боку, старіння населення можна вважати успіхом політики охорони здоров’я і соціально-економічного розвитку, а з іншого — […]
Я занадто зайнята, щоб померти
25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Хедда Болгар — відомий американський психоаналітик, яка все своє життя присвятила улюбленій справі. Прожила вона 103 роки і до останнього дня консультувала пацієнтів, вражаючи оточуючих власною життєрадісністю та невгамовною енергією. Її вчителі — психоаналітики «Віденського гуртка», найближчі послідовники Зиґмунда Фрейда. А стаж роботи в галузі психологічного здоров’ям налічує понад 75 […]
Аутоиммунная природа неврологических и нейропсихиатрических расстройств
Авторы: Т.Н. Слободин 25.04.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   В последнее время появляется все больше данных об аутоиммунной природе не­которых неврологических и нейропси­хи­а­­­т­рических расстройств. Задача представленного обзора – рассмотреть в разделе двигательных расстройств палитру аутоиммунных энцефа­литов (или энцефалопатий), пусковым фактором кото­рых являются инфекционные агенты, опухоли или другие причины, провоцирующие синтез ауто­антител к различным структурам мозга, в том […]
Показати більше