ВІСНИК "ЗУ" №6 "Алергійні захворювання в клінічній практиці"

Алергологія та імунологія

Адаптація хворих на поширені дерматози, асоційовані з лікарською хворобою
Авторы: Солошенко Е.М., Шевченко З.М., Ярмак Т.П. 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Забруднення навколишнього середовища є фактором ризику появи у населення різних патологічних процесів і порушення стану адаптації з наступним розвитком моно- або полісенсибілізації, зокрема до лікарських засобів (ЛЗ). Оскільки оцінка адаптаційних можливостей є важливим критерієм стану здоров’я, мета роботи полягала в дослідженні стану адаптації у хворих на поширені дерматози без ускладненого алергологічного анамнезу […]
Рекомендації BSACI щодо діагностики та лікування алергічного та неалергічного риніту
Авторы: G.K. Scadding, H.H. Kariyawasam, G. Scadding et al. 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Це оновлені рекомендації щодо діагностики та лікування алергічного риніту (АР) та неалергічного риніту (НАР), які вперше було опубліковано у 2007 р. Їх було розроблено Комітетом стандартів медичної допомоги (Standards of Care Committee; SOCC) Британського товариства алергологів та клінічних імунологів (British Society […]
Що нового в GINA 2018
10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Згідно з рутинним переглядом оновлених даних літератури двічі на рік, у 2018 р. Науковим комітетом GINA було оновлено редакцію попереднього документа GINA. Детальнішу інформацію щодо змін у документі можна знайти на веб-сайті GINA в рамках основного звіту. Коротке резюме основних змін Оцінка бронхіальної астми (БА) (див. Box 2–2, c. 29 основного документа): висвітлено концепцію «незалежних» […]
Гіперсенситивний пневмоніт у контексті диференційної діагностики інтерстиційних захворювань легень
Авторы: О.К. Яковенко, Т.Л. Яковенко 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Інтерстиційні захворювання легень (ІЗЛ) представляють собою групу дифузних захворювань паренхіми легень (ДЗПЛ), які зустрічаються як в дитячому віці (табл. 1), так і у дорослих (табл. 2) та пов’язані з високим показником захворюваності й смертності, особливо в дитячому віці (при показнику захворюваності 13-16,2 випадку на 100 […]
Гостра кропив’янка в практиці педіатра
Авторы: Т.Р. Уманець 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Одним з найпоширеніших алергічних захворювань (АЗ), яке зустрічається в практиці педіатра, є гостра кропив’янка (ГК). ГК спостерігається хоча б один раз у 10,0-20,0% дітей, а серед дітей дошкільного віку – в 5,4%. Поширеність даної патології залежить від віку і коливається від 2,1 до 6,7%. Частіше ГК реєструють серед дітей з атопічним дерматитом (до 16,2%). Більше ніж у 50,0% дітей […]
Современные подходы к лечению хронической идиопатической крапивницы
Авторы: Л.С. Осипова, В.И. Литус, В.И. Аверина и др. 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Крапивница – одно из самых распространенных аллергических заболеваний, которому подвержены практически все возрастные категории. Согласно статистическим данным, у 15-20% населения земного шара в течение жизни наблюдается по крайней мере один эпизод крапивницы [2]. Данная патология может встречаться в любом возрасте, но […]
Дермографічна кропив’янка: сучасні підходи до діагностики та лікування
Авторы: С.В. Зайков, П.В. Гришило, Г.О. Варицька 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Визначення Загальновідомо, що хронічна кропив’янка (ХКР) супроводжується появою сверблячих пухирів і/або ангіо-невротичного набряку (АНН) упродовж понад 6 тиж. При цьому вона може бути спонтанною або індукованою. Саме до останньої відносять дермографічну кропив’янку (ДКР), код за МКХ-10 L50.3, що має й інші назви: автографізм, […]
Краткий обзор побочных реакций на пищевые продукты
Авторы: И.П. Кайдашев 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   В настоящее время проблема побочных реакций, развивающихся вследствие приема пищевых продуктов, прочно укрепилась в центре внимания медицинской общественности. В Европе наиболее частыми причинами аллергических реакций на пищу среди всех возрастных групп, о которых сообщают пациенты, являются такие продукты, как коровье молоко – 6% (95% доверительный интервал (ДИ) […]
Частота сенсибілізації до харчових алергенів за даними шкірного прик-тестування у дітей із симптомами харчової гіперчутливості на шкірі
Авторы: Недельська С.М., Тарасевич Т.В., Пахольчук О.П. та ін. 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Через проблеми, пов’язані з впровадженням оральної провокаційної проби в рутинну практику, шкірні прик-тести (ШПТ) лишаються найбільш поширеним методом виявлення харчової гіперчутливості (ХГ). Відмічено, що ШПТ завдяки простоті виконання та широкому впровадженню і невисокій вартості частіше за все є першим методом обстеження пацієнтів з ХГ. Однак суперечливість даних виникає […]
Харчова гіперчутливість у дітей: сучасні стандарти діагностики
Авторы: Недельська С.М., Пахольчук О.П., Мазур В.І. та ін. 10.05.2018 ДО ЗМIСТУ НОМЕРА   Останніми роками відмічається різке збільшення частоти харчової гіперчутливості (ХГ) та пов’язаних з нею алергічних захворювань. Своєчасна верифікація ХГ– запорука успішної організації лікування. Дані досліджень показали, що за поняттям ХГ стоїть цілий спектр патогенетичних механізмів її формування. Справжня ХГ може мати перебіг за механізмом гіперчутливості негайного і уповільненого типів. […]
Показати більше